Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulla turvataan luontotyyppien ja eliölajiston monimuotoisuutta ja vaalitaan maisema-arvoja. Salon luonto pitää sisällään ainutlaatuisen kokoelman erilaisia luontotyyppejä, joissa viihtyy lukuisia harvinaisia ja uhanalaisia eliölajeja. Salossa löydät saaristoluontoa, harjuluontoa, taimenpuroja, arvokkaita lintuvesiä, kuten Viurilanlahti, Omenojärvi ja Aneriojärvi, soita, kulttuuriympäristöjä, metsäselänteitä ja jalopuulehtoja, muiden muassa.

Salossa on eri tavoin pysyvästi luonnonsuojelun tarkoituksiin varattu alueita: Natura 2000 –alueita, luonnonsuojelulailla perustettuja luonnonsuojelualueita, luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä, erityisesti suojeltavien lajien esiintymäpaikkojen rajauksia, maakunta-, yleis- ja asemakaavojen suojelualueita ja metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Luonnonsuojeluun ja sen monimuotoisuuteen voi jokainen vaikuttaa pienilläkin toimilla. Huolehdi puutarhajätteen asianmukaisesta hävittämisestä. Älä vie sitä metsään. Hävitä kiinteistöltäsi haitalliset vieraslajit, kuten jättiputket, jättipalsamit, komealupiinit. Huolehdi, että puutarhakasveja ei leviä piha-alueen ulkopuolelle. Ripusta linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja. Perusta niittyjä ja suosi perhosille ja pölyttäjille sopivia kasveja. Osallistu vesistökunnostus-, perinnebiotooppi- tai vieraslajitalkoisiin!

Linkit:
Natura 2000 –verkosto (ymparisto.fi) ja karttapalvelussa (ymparisto.fi)
METSO metsien suojelua korvausta vastaan (metsonpolku.fi)
Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
Salon luonnonmetsäsäätiö (salonluonnonmetsasaatio.fi)
Perinnemaisemayhdistys (perinnemaisemat.fi)
Turun lintutieteellinen yhdistys ry
Turun Sieniseura ry
Virtavesien kunnostushanke (valonia.fi)
Vieraslajiportaali (vieraslajit.fi)