Hyppää sisältöön

Talousvesi

Vedenhankinta

Salon vedenhankinta perustuu alueen pohjavesien käyttöön. Salossa on käytössä kolmisenkymmentä pohjavedenottamoa, joista vesi pumpataan kulutukseen. Talousveden laatu täyttää Euroopan Unioinin direktiiviin perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (Nro 461/ 2000)

Vedenkäsittely

Salon pohjaveden laatu on hyvä ilman käsittelyjä, mutta syövyttävyyden esiintymisestä johtuen vesi käsitellään. Veden käsittelymenetelminä käytetään pH-arvon säätöä riippuen vedessä esiintyvistä haitoista. Veden hygieenisen laadun varmistamiseksi vedenottamoilla on käytössä UV- desinfiointi ja varaus kloorin käyttöön.

Veden laatu

Salossa veteen ei lisätä desinfiointikemikaaleja. Veden pH-arvo säädetään natriumhydroksidin avulla materiaalien syöpymisen estämiseksi. Säätö voi joillain alueilla aiheuttaa kalkkimaista kerrostumaa mm. hanojen pinnoille.

Vesi on Salossa pääosin pehmeää. Poikkeuksena on vanhan kaupungin alueen länsipuoli (Mariankadun-Perniöntien länsipuoli), jossa vesi on kovaa.

Tonttijohto

Tonttijohtoon luetaan:

1 satula
2 taloventtiili jatkokaroineen
3 tonttivesijohto
4 mittariventtiilit

Näiden kunnossapito kuuluu kiinteistölle. Vesimittari on kaupungin omaisuutta. Mittaria ei saa irroittaa ilman pätevää syytä. Laitteet tulee suojata jäätymiseltä.

Tonttijohto

Veden kovuus

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on.

Veden kovuuden yksikkönä käytetään usein saksalaisia kovuusasteita (°dH).

 • Salo, Rappula, 0 – 3 °dH, erittäin pehmeä
 • Salo, Valhoja, 0 – 3 °dH, erittäin pehmeä
 • Salo, Keskusta, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Salo, Ollikkala, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Salo, Pahkavuori, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Salo, Sirkkula, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Salo, Tupuri, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Salo, Alhainen, 5 – 10 °dH, kovahko
 • Salo, Kärkkä, 5 – 10 °dH, kovahko
 • Salo, Merikulma, 5 – 10 °dH, kovahko
 • Salo, Meriniitty, 5 – 10 °dH, kovahko
 • Salo, Viitanlaakso, 5 – 10 °dH, kovahko
 • Salo, Viitannummi, 5 – 10 °dH, kovahko
 • Kiikala, 0 – 3 °dH, erittäin pehmeä
 • Kisko, 0 – 3 °dH, erittäin pehmeä
 • Kuusjoki, 0 – 3 °dH, erittäin pehmeä
 • Muurla, 0 – 3 °dH, erittäin pehmeä
 • Halikon koko alue, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Kruusila, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Perniö, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Pertteli, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Suomusjärvi, 3 – 6 °dH, pehmeä
 • Särkisalo, 3 – 6 °dH, pehmeä