Hyppää sisältöön

Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Tiekunnan teillä on olemassa oleva rasiteoikeus ja tiekunta on perustettu yksityistielain mukaisessa joko maanmittauslaitoksen tai kunnan tielautakunnan pitämässä toimituksessa. Tiekunnassa päätökset tien hoidosta, tiemaksuista ym. tehdään tiekunnan vuosikokouksessa. Sopimusteillä ei ole perustettua tiekuntaa ja tien hoidosta käyttäjät sopivat yhdessä. Omat tiet ovat kiinteistön omaa käyttöä varten.

Tiekunnan teillä osakkaita ovat tien varrella olevat kiinteistön (niiden omistajat) sekä sellaiset tienkäyttäjät, jotka tiekunta on ottanut osakkaaksi. Osakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Liikennemerkkien asettaminen tiekunnan tielle

Jos tiekunta haluaa esim. laskea ajonopeutta asettamalla nopeusrajoituksesta kertovan liikennemerkin tai varoittaa lapsista tms., tieliikennelain 71 §:n mukaan liikennemerkit vaativat kunnan suostumuksen. Salon kaupungissa asia kuuluu yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinöörin päätäntävaltaan. Suostumusta haetaan lomakkeella (doc) (57,50 Kt) jonka liitteeksi tarvitaan tiekunnan kokouksen päätös liikennemerkkien asettamisesta. Ote pöytäkirjasta riittää. Tarpeen vaatiessa lomakkeeseen pitää liittää myös kartta liikennemerkkien paikoista, esim. jos alennetaan vain tien osan nopeutta.