Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi

Ehdotusvaihe

Seuraavaksi oikorataosayleiskaavaa Suomusjärvi käsitellään kaupunginhallituksessa 26.10.

Siirry lukemaan kaupunkikehityslautakunnan pöytäkirja 29.09.2020 §174

Alustava kaavaehdotus

Alkuperäisen suunnitelman mukaan alustavaa kaavaehdotusta oli tarkoitus esitellä osallisille yleisötilaisuudessa. Poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuutta ei kuitenkaan järjestetty vaan alustava kaavaehdotus esitellään videotaltioinnin avulla. Esittelyvideo oli katseltavissa internetissä ajalla 15.6.-14.8.2020.

Suomusjärvi alustava ehdotus kaavakartta (pdf) (4,43 Mt)

Suomusjärvi alustava ehdotus kaavaselostus (pdf) (7,73 Mt)

Suomusjärvi liite 03 kohdeluettelo (pdf) (428,23 Kt)

Suomusjärvi vuorovaikutusraportti (pdf) (16,91 Mt)

Oikorataosayleiskaava Suomusjärven tähänastinen kaava-aineisto oli nähtävillä 15.6.-14.8.2020. Nähtävilläoloaikana kaavasta saatiin neljä palautetta, joihin on laadittu vastineet:

Suomusjärvi alustava ehdotus – vastineet palautteisiin (pdf) (3,51 Mt)

Laatimisvaihe

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten ajalla 12.3.-15.4.2020.

Suomusjärvi oikorataosayleiskaavaluonnos (pdf) (3,57 Mt)

Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin 7.1.2020 klo 17-19:30 Suomusjärven koululla (Opintie 1, 25410 Suomusjärvi). Tilaisuuden alussa kerrottiin kaikille yhteisesti kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, esiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin yleisesti. Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan karttojen äärelle. Paikalla oli 61 osallistujaa.

Suomusjärvi luonnosvaiheen täydennetty asukastilaisuuden esitys (pdf) (4,43 Mt)

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee Suomusjärven kirkonkylän pohjois- ja koillispuolella, noin 1,5 – 2 kilometrin päässä Suomusjärven keskustasta. Salon keskustaan on matkaa noin 30 km. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta ja sen lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa osin Helsingintiehen (seututie 110) ja Turku-Helsinki-moottoritiehen (valtatie 1). Idässä ja lännessä suunnittelualue rajoittuu keskustan pohjoisosan-moottoritien-Lahnajärven osayleiskaavan rajaan. Alueen pinta-ala on noin 423 ha.

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Kirjallisia palautteita saatiin yksi (1).

Suomusjärvi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (706,53 Kt)

Yhteystiedot

Marjo Saukkonen
Yleiskaava-arkkitehti
02 778 5100
marjo.​saukkonen​@​salo.​fi​