Hyppää sisältöön

Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi

Hyväksymisvaihe

Turun hallinto-oikeus on 22.6.2023 antanut päätöksen, jolla se on hylännyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen  Hallinto-oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi 23.7.2023 ja Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi tulee voimaan 30.9.2023.

Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi, kaavakartta (pdf) (4,69 Mt)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.3.2021 Oikorataosayleiskaava Suomusjärven.

Suomusjärvi kaavakartta 22.1.2021 (pdf) (4,72 Mt)

Suomusjärvi kaavaselostus 22.1.2021 (pdf) (10,08 Mt)

Suomusjärvi liite 3 kohdeluettelot (pdf) (618,81 Kt)

Suomusjärvi liite 4 lausunto Natura-vaikutuksista (3,83 Mt)

Suomusjärvi vuorovaikutusraportti (pdf) (99,42 Mt)

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.10.2020 (§ 403) asettaa Oikorataosayleiskaava Suomusjärven kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

Osayleiskaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 16.11. – 15.12.2020 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen aulassa ja Salon kaupungin internetsivulla.

Suomusjärvi kaavaehdotus (pdf) (4,44 Mt)

Suomusjärvi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (820,26 Kt)

Alustava kaavaehdotus

Alkuperäisen suunnitelman mukaan alustavaa kaavaehdotusta oli tarkoitus esitellä osallisille yleisötilaisuudessa. Poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuutta ei kuitenkaan järjestetty vaan alustava kaavaehdotus esitellään videotaltioinnin avulla. Esittelyvideo oli katseltavissa internetissä ajalla 15.6.-14.8.2020.

Suomusjärvi alustava ehdotus kaavakartta (pdf) (4,43 Mt)

Oikorataosayleiskaava Suomusjärven tähänastinen kaava-aineisto oli nähtävillä 15.6.-14.8.2020. Nähtävilläoloaikana kaavasta saatiin neljä palautetta, joihin on laadittu vastineet:

Suomusjärvi alustava ehdotus – vastineet palautteisiin (pdf) (3,51 Mt)

Laatimisvaihe

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten ajalla 12.3.-15.4.2020.

Suomusjärvi oikorataosayleiskaavaluonnos (pdf) (3,57 Mt)

Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin 7.1.2020 klo 17-19:30 Suomusjärven koululla (Opintie 1, 25410 Suomusjärvi). Tilaisuuden alussa kerrottiin kaikille yhteisesti kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, esiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin yleisesti. Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan karttojen äärelle. Paikalla oli 61 osallistujaa.

Suomusjärvi luonnosvaiheen täydennetty asukastilaisuuden esitys (pdf) (4,43 Mt)

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee Suomusjärven kirkonkylän pohjois- ja koillispuolella, noin 1,5 – 2 kilometrin päässä Suomusjärven keskustasta. Salon keskustaan on matkaa noin 30 km. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta ja sen lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa osin Helsingintiehen (seututie 110) ja Turku-Helsinki-moottoritiehen (valtatie 1). Idässä ja lännessä suunnittelualue rajoittuu keskustan pohjoisosan-moottoritien-Lahnajärven osayleiskaavan rajaan. Alueen pinta-ala on noin 423 ha.

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Kirjallisia palautteita saatiin yksi (1).