Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Elintarvikekontaktimateriaalien valmistus ja myynti

Onko tarkoituksena valmistaa elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tulevia tarvikkeita ja materiaaleja tai myydä niitä tukkukaupassa?

Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat mm. elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, elintarvikkeen kanssa kosketuksessa olevat pinnat ja laitteet sekä suojakäsineet. Ennen kuin aloitat kontaktimateriaalialan toiminnan, tee siitä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia muita kontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita paitsi vähittäiskauppoja. Toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä, ja kohde kirjataan valvonnan piiriin.

Viranomaisen tarkastukset tehdään toiminnan aloittamisen jälkeen kunnan valvontasuunnitelman mukaisesti. Kontaktimateriaalialan toimijoilla tulee olla myös omavalvontajärjestelmä tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.Lisätietoja omavalvontasuunnitelmasta Ruokaviraston verkkosivuilta.

Kunta perii taksan mukaisen maksun ilmoituksista ja tarkastustoiminnasta. On tärkeää, että toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan ympäristöterveydenhuoltoon, jotta toimija välttyy ylimääräisten valvontamaksujen perimiseltä.

Yhteystiedot

Terveystarkastaja Nina Rostiala
nina.rostiala@salo.fi
p. 02 778 4610