Hyppää sisältöön

Elintarvikekontaktimateriaalien valmistus ja myynti

Onko tarkoituksena valmistaa elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tulevia tarvikkeita ja materiaaleja tai myydä niitä tukkukaupassa?

Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat mm. elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, elintarvikkeen kanssa kosketuksessa olevat pinnat ja laitteet sekä suojakäsineet.

Mikäli suunnittelet kontaktimateriaalialan toiminnan aloittamista, ota yhteys ympäristöterveydenhuoltoon ja tee toiminnastasi ilmoitus.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia muita kontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita paitsi vähittäiskauppoja. Toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä, ja rekisteröidään valvonnan piiriin.

Kontaktimateriaalialan toimijoilla tulee olla myös omavalvontajärjestelmä tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Lisätietoja omavalvonnasta Ruokaviraston verkkosivuilta.

Viranomaisen tarkastukset tehdään toiminnan aloittamisen jälkeen kunnan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Kunta perii taksan mukaisen maksun ilmoituksista ja tarkastustoiminnasta. On tärkeää, että toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan ympäristöterveydenhuoltoon, jotta toimija välttyy ylimääräisten valvontamaksujen perimiseltä.