Hyppää sisältöön

Särkisalon kunnantalo

Hyväksymisvaihe

Turun hallinto-oikeus on 13.12.2023 antanut päätöksen, jolla se on hylännyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen.

Asemakaavan muutos Särkisalon kunnantalo on tullut lainvoimaiseksi 13.12.2023 ja sen voimaantulopäivä on 20.1.2024.

Särkisalon kunnantalo – Kaavakartta 20.5.2022 (täyd. 29.9.2022) (pdf) (844,73 Kt)

Särkisalon kunnantalo – Selostus (pdf) (3,30 Mt)

Särkisalon kunnantalo – Selostuksen liitteet 1-10 (pdf) (7,28 Mt)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Särkisalon kunnantalon asemakaavan muutoksen (päivätty 20.5.2022, täydennetty 29.9.2022) 14.11.2022 § 82:

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli Särkisalon kunnantalon asemakaavan muutoksen kaavaehdotusta (päivätty 20.5.2022) 20.6.2022 § 225.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 17.8.-16.9.2022 välisen ajan Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) ja Salon kaupungin verkkosivulla.

Särkisalon kunnantalo – Kaavakartta – ehdotus (pdf) (850,20 Kt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Särkisalon kunnantalon asemakaavan muutoksen kaavaluonnosta (päivätty 21.2.2022) 1.3.2022 § 34.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 10.3.-8.4.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikoina (ti-to 9.00-15.00) sekä internetissä.

Aloitusvaihe

Kaavamuutoksen alueena on Särkisalon kirkonkylän kiinteistö 734-775-4-3 ja osa kiinteistöstä 734-775-6-4 ja katualuetta. Kiinteistöllä sijaitsevat entisen Särkisalon kunnanviraston rakennukset. Kaava-aluetta rajaa pohjoisessa rivitalojen alue ja Särkisalontie. Idässä alue rajautuu pienvenesatamaan ja etelässä puisto- ja maatalousalueeseen. Kaava-aluetta rajaavan Ankkuritien länsipuolella on merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus Särkisalon kirkkoympäristö. Kaava-alue on kooltaan n. 6784 m2.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Särkisalon kunnantalo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (847,10 Kt)