Hyppää sisältöön

Tehdaskatu 30

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Tehdaskatu 30 kaavaluonnosta (päivätty 12.4.2022) 26.4.2022 § 83.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 18.5.-17.6.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Tehdaskatu 30 kaavaluonnos 12.4.2022 (pdf) (1,25 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutosalueena on osa kaupungin omistamasta kiinteistöstä 734-2-17-11. Kaavoitettava alue sijaitsee Meriniitynkadun ja Tehdaskadun risteysalueen itäpuolella. Kaava-alue on kooltaan noin 4,5 hehtaaria. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaavoittaa Tehdaskadun varteen tontti Salon uudelle poliiasemalle.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).  Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Tehdaskatu 30 osallistumis- arviointisuunnitelma (pdf) (633,62 Kt)