Hyppää sisältöön

Tehdaskatu 30

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Tehdaskatu 30 kaavaluonnosta (päivätty 12.4.2022) 26.4.2022 § 83.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 18.5.-17.6.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta.

Kannanotot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 17.6.2022 klo 14.45 mennessä.

Tehdaskatu 30 kaavaluonnos 12.4.2022 (pdf) (1,25 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutosalueena on osa kaupungin omistamasta kiinteistöstä 734-2-17-11. Kaavoitettava alue sijaitsee Meriniitynkadun ja Tehdaskadun risteysalueen itäpuolella. Kaava-alue on kooltaan noin 4,5 hehtaaria. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaavoittaa Tehdaskadun varteen tontti Salon uudelle poliiasemalle.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).  Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Tehdaskatu 30 osallistumis- arviointisuunnitelma (pdf) (633,62 Kt)