Hyppää sisältöön

Kiertotalous Salossa

Kiertotalous on talousmalli, jossa kulutus perustuu luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Kiertotaloudessa pyritään suunnittelemaan tuotteet kestävästi, helposti kierrätettäviksi sekä minimoimaan tuotteen koko elinkaaren aikana syntyvän jätteen määrä. Kiertotalouden liiketoimintamallit perustuvat palveluiden käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen sekä materiaalien kierrätykseen.

Salo haluaa kehittyä kiertotalouden edelläkävijäksi ja mahdollistaa kiertotaloustoiminnan vauhdittamisen alueellaan. Kiertotalous on yksi Salon kaupunkistrategian kärkihankkeista. Voit tutustua tarkemmin Salon kaupungin strategiaan sekä kärkihankkeisiin täällä.

Salossa Lounavoiman ekovoimalaitos mahdollistaa kiertotalouden pitkäjänteisen kehittämistyön. Voimalaitoksen ympärille on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa uutta yritystoimintaa sekä kehittää alueelle innovatiivisia kiertotalousratkaisuja. Tulevaisuuden kiertotalousliiketoiminnan synnyttämiseksi on tärkeää ylläpitää aktiivista vuoropuhelua kiertotalouden eri toimijoiden välillä. Salon kaupunki huolehtii sujuvista, kiertotaloutta edistävistä luvitusta ja maankäyttöä koskevista toimista kiertotalouden vauhdittamiseksi.

Kierrätysmateriaaleista voi tehdä monenlaisia uusiotuotteita. Kuvassa esimerkkejä eri jätejakeista jalostetuista tuotteista. Kuva Lounavoiman ekovoimalaitoksen vierailukeskus Hehkun tiloista.

Kierrätysmateriaaleista voi tehdä monenlaisia uusiotuotteita. Kuva Lounavoiman ekovoimalaitoksen vierailukeskus Hehkun tiloista.