Hyppää sisältöön

Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Vesi on Salon kaupungin omistama vesihuoltolaitos, jonka päätehtävänä on toimittaa asiakkailleen korkealaatuista puhdasta vettä sekä hoitaa jätevesien viemäröinti ja jätevesien puhdistus tehokkaasti. Salon Vesi huolehtii vesihuollon toimivuudesta 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Kaikki vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla, joita ovat liittymis-, perus- ja käyttömaksut.

Kunta vastaa vesihuollon järjestämisestä, kehittämisestä ja valvomisesta alueellaan. Salossa vesihuollon kehittämiseksi ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi kaupungin strategian mukaisesti kaupungin alueelle on tehty vesihuollon kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa käydään läpi vesihuoltoasiat ja ehdotetaan kehittämisohjelmaa vuodelle 2030 asti.

Tiedotteet
Salon kaupungille voitto Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailussa
15.6.2021
Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämän kuntakilpailun voittajaksi on nimetty Varsinais-Suomessa sijaitseva Salo. Lokakuussa 2020 käynnistetyn ja maaliskuussa 2021 päättyneen kuntakilpailun tavoite oli nostaa esiin kuntia, jotka omalla esimerkillisellä toiminnallaan ovat edistäneet ja nopeuttaneet vuonna 2019 voimaan tulleen hajajätevesilainsäädännön toimeenpanoa. Kilpailun valintaraadin sihteeri, Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen, kertoo kilpailuun saadun ehdokkaita ympäri Suomen. […]