Hyppää sisältöön

Liikelaitos Salon Vesi

Vesihuollon vikapäivystys työajan ulkopuolella puh. 044 778 5800 ma-to 15.30-7.00 ja pe-ma 13.30-7.00.

Liikelaitos Salon Veden päätehtävänä on toimittaa asiakkailleen korkealaatuista puhdasta vettä sekä hoitaa jätevesien viemäröinti ja jätevesien puhdistus tehokkaasti.
Liikelaitos ei käytä toiminnan rahoittamiseen verovaroja, vaan kaikki kustannukset katetaan kuluttajilta perittävillä maksuilla, joita ovat kulutus-, perus-, ja liittymismaksut. Maksuissa on jatkuva korotuspaine, koska vesihuoltotoiminta on pääomavaltaista toimintaa.

Koko vesihuollon kehittämiseksi ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi kaupungin strategian mukaisesti kaupungin alueelle on tehty vesihuollon kehittämissuunnitelma. Tässä käydään läpi vesihuoltoasiat ja ehdotetaan kehittämisohjelmaa vuodelle 2030 asti.

Tiedotteet
Salon kaupungille voitto Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailussa
15.6.2021
Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämän kuntakilpailun voittajaksi on nimetty Varsinais-Suomessa sijaitseva Salo. Lokakuussa 2020 käynnistetyn ja maaliskuussa 2021 päättyneen kuntakilpailun tavoite oli nostaa esiin kuntia, jotka omalla esimerkillisellä toiminnallaan ovat edistäneet ja nopeuttaneet vuonna 2019 voimaan tulleen hajajätevesilainsäädännön toimeenpanoa. Kilpailun valintaraadin sihteeri, Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen, kertoo kilpailuun saadun ehdokkaita ympäri Suomen. […]