Hyppää sisältöön

Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Vesi on Salon kaupungin omistama vesihuoltolaitos, jonka päätehtävänä on toimittaa asiakkailleen korkealaatuista puhdasta vettä sekä hoitaa jätevesien viemäröinti ja jätevesien puhdistus tehokkaasti. Salon Vesi huolehtii vesihuollon toimivuudesta 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä hyväksytyllä toiminta-alueellaan. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alue velvoittaa sekä vesihuoltolaitosta että kiinteistöjä. Toiminta-alueella laitoksen on huolehdittava riittävästä verkostosta ja järjestettävä liitospisteet kiinteistöjen läheisyyteen. Toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Liikelaitos Salon Veden jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 § 83: Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 2022, selostus (pdf) (732,77 Kt)

Viemäriverkoston toiminta-alue 2022, kartta, koko Salo (pdf) (27,96 Mt)

Viemäriverkoston toiminta-alue 2022, osa-aluekartat (pdf) (26,34 Mt)

Salon Veden toiminta-alueen päivittäminen

Salon kaupunki on päivittämässä Salon Veden voimassa olevaa jäteveden toiminta-aluetta sekä vahvistamassa Salon Vedelle talousveden toiminta-alueen. Alueiden rajaukset ovat kaikilta osin yhtenevät. Lisäksi toiminta-alue-ehdotukseen sisältyy tavoitteellisia laajenemisalueita tavoiteaikatauluineen. Laajenemisalueilla ei toiminta-alueen hyväksymishetkellä ole rakennettuna kattavasti tai lainkaan vesi- ja jätevesiverkostoa, mutta tavoitteena on toteuttaa verkostot ja liittymismahdollisuudet kiinteistöille ohjelman aikataulussa.

Asiaa on käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa 12.12.2023 § 192: Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle.

Ennen toiminta-alueiden hyväksymistä kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-alueen päivittämistä koskevien asiakirjojen vesihuoltolain 8 §:n mukainen julkinen nähtävillä olo oli 8.1.–6.2.2024.

Salon Veden toiminta-alue 2024, kartta (pdf) (29,92 Mt)

Salon Veden toiminta-alue 2024, sanallinen määritelmä (pdf) (865,91 Kt)

Esitetyt muutokset Salon Veden lainvoimaiseen toiminta-alueeseen, kartta (pdf) (29,54 Mt)

Salon Veden toiminta-alueen tavoitteelliset laajenemisalueet 2025-29, vertailutaulukko ja karttaotteet (pdf) (20,08 Mt)

Yhteenveto ELY-keskuksen esittämien mahdollisten laajenemisalueiden tarkastelusta (Sweco 2023) (pdf) (412,46 Kt)

Tiedotteet
Maailman vesipäivänä 22.3. tehdään toimia vesien hyvän tilan eteen
22.3.2024
Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2024. Vesipäivänä Suomessa juhlistetaan hyvin toimivaa vesihuoltoa, laadukasta talousvettä ja tehokasta jätevedenpuhdistusta. Puhtaat vedet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys ja myös Suomessa esimerkiksi vesihuollon korjausinvestointeihin on tartuttava, jotta puhdas vesi ja toimiva vesihuolto turvaavat suomalaisten arjen jatkossakin. Salon kaupungin vuoteen 2030 tähtäävässä kaupunkistrategiassa yhtenä tavoitteena on lähivesistöjen tilasta huolehtiminen ja tänä vuonna Salon […]
Tiedotteet
DI Anna Arosilta-Gurvits on valittu Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtajaksi
8.2.2023
Liikelaitos Salon Veden johtokunta on tänään valinnut liikelaitoksen toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri  Anna Arosilta-Gurvitsin. Hän toimii tällä hetkellä Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) erityisasiantuntijana, mitä ennen hän on ollut Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja. Varalle valittiin tekniikan tohtori, diplomi-insinööri Juho Haapala.  Päätös syntyi suljetun lippuäänestyksen jälkeen. Äänestyksessä Arosilta-Gurvits sai 3 ääntä, Juho Haapala 3 ääntä ja Kasper Kavander […]
Tiedotteet
Salon kaupungille voitto Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailussa
15.6.2021
Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämän kuntakilpailun voittajaksi on nimetty Varsinais-Suomessa sijaitseva Salo. Lokakuussa 2020 käynnistetyn ja maaliskuussa 2021 päättyneen kuntakilpailun tavoite oli nostaa esiin kuntia, jotka omalla esimerkillisellä toiminnallaan ovat edistäneet ja nopeuttaneet vuonna 2019 voimaan tulleen hajajätevesilainsäädännön toimeenpanoa. Kilpailun valintaraadin sihteeri, Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen, kertoo kilpailuun saadun ehdokkaita ympäri Suomen. […]