Hyppää sisältöön

Jätevesi

Ympäristönsuojelu alkaa jätevesien puhdistamisesta

  • Jätevesien puhdistaminen ennen niiden laskemista vesistöön perustuu lakiin ja erilaisiin määräyksiin. Lupaviranomainen määrittelee hakemusten perusteella millaisilla puhdistusvaatimuksilla kunnan viemärilaitos voi johtaa jätevetensä vesistöön.
  • Lupa on voimassa vain tietyn ajan ja se joudutaan uusimaan 5 – 10 vuoden välein. Lupaehdot noudattavat tiettyä valtakunnallista linjaa. Vaatimukset ovat kiristyneet vuosien varrella huomattavasti.
  • Jätevesikuormitukset aiheuttavat vesistössä rehevöitymistä, happikatoa, terveysriskejä, esteettistä haittaa, likaantumista jne. Huonosti toimiva viemäriverkosto voi aiheuttaa kiinteistöissä tulvimista ja sen seurauksena vakavia vaurioita rakennuksissa. Kiinteistöön jäänyt jätevesi voi olla myös terveysriski.

Jätevesi kuva

Pasi Laasonen