Hyppää sisältöön

Turuntie 2

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan 6.5.2022 tekemään aloitteeseen alueen asemakaavoittamisesta. Asemakaavan muutoksen laatiminen ja kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2022 § 226. Asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 734-3-2-3. Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustassa Turuntien ja Länsirannan kulmassa. Kaava-alue on kooltaan 2286 m².

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Turuntie 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,08 Mt)