Hyppää sisältöön

Turuntie 2

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Turuntie 2 kaavaluonnosta (päivätty 29.9.2022) 25.10.2022 § 204.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 10.11.-9.12.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Turuntie 2 kaavaluonnos 29.9.2022 (pdf) (387,07 Kt)

Turuntie 2 kaavaselostus 29.9.2022 (pdf) (6,19 Mt)

Turuntie 2 selostuksen liitteet (pdf) (2,97 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan 6.5.2022 tekemään aloitteeseen alueen asemakaavoittamisesta. Asemakaavan muutoksen laatiminen ja kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2022 § 226. Asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 734-3-2-3. Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustassa Turuntien ja Länsirannan kulmassa. Kaava-alue on kooltaan 2286 m².

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Turuntie 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,08 Mt)