Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Romuajoneuvot

Ajoneuvojen siirto

Salon kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä liikennealueilta ja pyynnöstä myös yksityisiltä alueilta alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Romuajoneuvo

Kaupunki huolehtii romuajoneuvojen siirtämisestä alueellaan. Jos romuajoneuvo on lain tarkoittama romu esim. pahasti kolarivaurioitunut, palanut tai maastossa pitkään ollut hylätty ajoneuvo ja romuajoneuvon haltija on laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, niin kaupunki antaa ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kehotuksen siirtää romuajoneuvo seitsemän päivän kuluessa. Tämän jälkeen kaupunki siirtää romuajoneuvon suoraan romutettavaksi.

Hylätyt ajoneuvot

Kaupunki huolehtii siirrosta alueellaan myös jos on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty tai se ei ole tosiasiallisessa käytössä. Kaupunki antaa siirrosta tiedon rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai haltijalle. Jollei omistajasta ole tietoa, niin varastoon siirretyistä ajoneuvoista annetaan tiedoksianto kuuluttamalla. Kuulutukset ovat nähtävissä ilmoitustaululla.
Ajoneuvot ovat noudettavissa siirto- ja varastointikulut maksamalla virka-aikana yhden (1) kuukauden ajan kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Salon kaupungille.

Siirrot yksityiseltä alueelta

Kaupunki siirtää myös yksityisille alueille virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon, hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Ajoneuvon siirtopyyntö tehdään täyttämällä lomake Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta (102,18 Kt) ja lähettämällä se postitse osoitteeseen Salon kaupungin kirjaamo, PL 77, 24101 Salo tai sähköpostilla kirjaamo​@​salo.​fi​.

 

Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstä siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Yhteystiedot

Salon kaupungin kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Ajoneuvojen siirtopyyntöjen
lähetysosoite:
Salon kaupungin kirjaamo
PL 77, 24101 Salo

tai sähköpostitse:
kirjaamo​@​salo.​fi​

Tiia Turunen
tiia.​turunen​@​salo.​fi​
02 778 5343

Heli Turunen
heli.​turunen​@​salo.​fi​
02 778 5342

Täytettävä lomake

Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta (102,18 Kt)