Hyppää sisältöön

Voimassa olevat asemakaavat

Ajantasa-asemakaava on kaavayhdistelmä lainvoiman saaneista asemakaavoista. Salon kaupungin ajantasa-asemakaava ja kaavamääräykset löytyvät karttapalvelusta.

Siirry Salon karttapalveluun (ulkoinen järjestelmä)

Tiettyä tonttia tai rakennuspaikkaa koskevan kaavaotteen sekä asemapiirustuksen laatimisessa tarvittavan kartta-aineiston voit tilata sähköpostilla osoitteesta

karttatilaus@salo.fi

Kaavaote ja kartta-aineisto ovat maksullisia. Jos tilaat yrityksen nimiin, ilmoita yrityksesi y-tunnus ja laskutustiedot. Jos tilaat yksityishenkilönä, ilmoita osoitteesi ja syntymäaikasi.

WMS-rajapintapalvelu
Tällä hetkellä rajapinnalta on käytettävissä rasterimuotoisena asemakaavakartta, maastokartta ja kaksi erilaista opaskarttaa. Palvelua voivat käyttää WMS-rajapintaa tukevat sovellukset osoitteesta https://kartta.salo.fi/teklaogcweb/wms.ashx.

WMS-rajapintapalvelun käyttö ei vaadi tunnistautumista. Palvelussa olevat aineistot ovat vapaasti käytettävissä viranomais- ja yksityiskäyttöön, kaupallinen käyttö sopimuksen mukaan.