Hyppää sisältöön

Lakianummi-Korvenmäki yleiskaavan muutos

Aloitusvaihe – vireilletulo ja OAS nähtävillä

Yleiskaavan muutos laaditaan kaupungin aloitteesta ja kaavahanke sisältyy kaupunginhallituksen 12.2.2024 § 46 hyväksymään kaavoituskatsaukseen 2024. Vireilletulokuulutus julkaistaan 5.6.2024 Salon Seudun Sanomissa.

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustasta itään n. 5 kilometriä sisältäen Metsäjaanun ja Korvenmäen teollisuusalueet ja alueiden lähiympäristön sekä Lakianummen aluetta 110-tien pohjoispuolella. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 614 hehtaaria.

Kaavatyön tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaamaan tarkempaa suunnittelua. Tavoitteena on mm. teollisuusalueen täydennysrakentaminen, työpaikka-alueen laajentaminen, tieliikenteen yhteystarpeen vahvistaminen ja siihen tukeutuvan maankäytön hakeminen sekä myös kaavallisen ratkaisun löytäminen jo olemassa oleville toiminnoille.

Yleiskaavamuutoksesta on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: kirjaamo@salo.fi tai Salon kaupunki / Maankäyttöpalvelut, Yleiskaavayksikkö, PL 77, 24101 Salo.

Lakianummi-Korvenmäki – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (2,26 Mt)