Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelu­määräyksistä poikkeaminen

Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä yksittäistapauksessa poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä. Hyväksyntää poikkeamiseen on haettava kirjallisesti.

Poikkeamisesta ei saa aiheutua määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Päätös poikkeamisesta tehdään viranhaltijapäätöksellä ja päätöksestä peritään taksan mukainen maksu 315 euroa.

Hakemus tehdään kirjallisesti. Hakemus on vapaamuotoinen. Öljysäiliön maahanjättämistä varten on olemassa myös hakemuslomake:  Öljysäiliölomake (pdf) (130,08 Kt)

Hakemukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitettuna kirjaamoon: kirjaamo@salo.fi tai PL 77, 24101 Salo