Hyppää sisältöön

Kruusila

Aloitus- ja laatimisvaihe

Suunnittelualue sijaitsee Kruusilan kylätaajamassa Kiikalassa. Kaava-alue rajoittuu pohjoispuolella Pernjärveen sekä pieneltä osin Turku – Helsinki moottoritiehen ja eteläreunalta seututiehen 110 (Helsingintie). Lännessä kaava-alue rajoittuu Teknotien länsipuolella olevaan pelto- ja metsäalueeseen ja idässä Topulin talouskeskuksen peltoaukioon sekä Kalkkilantien reunaan. Asemakaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 51,5 hehtaaria.

Kruusilan asemakaavoitus on aloitettu jo entisen Kiikalan kunnan aikana. Kaavatyö keskeytyi ehdotusvaiheessa. Keskeytyksen syynä oli Salon seudun maakuntakaavan Salo-Lohja ratalinjan määrittämistä varten käynnistetty vaihemaakuntakaavatyö. Vaihemaakuntakaavatyössä ja sen taustaselvityksiin kuuluvassa Espoo-Salo oikoradan alustavassa yleissuunnitelmassa vertailtiin useampaa eri vaihtoehtoa ratalinjalle. Yksi ratalinjausvaihtoehdoista sijoittui Kruusilan taajaman itäpuolelle sivuten asemakaavoitetuksi aiottua aluetta. Kyseinen ratalinjausvaihtoehto ei kuitenkaan tullut valituksi. Kruusilan asemakaavoitus on mainittu vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa ja kaavatyö käynnistetään nyt uudelleen.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Kruusilan asemakaavaluonnosta (päivätty 12.4.2022) 26.4.2022 § 82.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 18.5.- 17.6.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) sekä internetissä.

Kruusila – Kaavakartta – luonnos (pdf) (1,42 Mt)

Kruusila – Selostus + liite – luonnos (pdf) (3,08 Mt)

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Kruusila – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (898,72 Kt)