Hyppää sisältöön

Aumausilmoitus

Lannan aumavarastointi

Orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida väliaikaisesti aumassa. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Aumavarastoinnilla ei voi korvata puuttuvaa lantalatilavuutta ja sitä voidaan käyttää vain työteknisistä tai hygieenisistä syistä.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa, kompostin jälkikypsytyksestä aumassa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen.

Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan levitysaikana (1.4.-31.10.) säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa. Tällaisesta väliaikaisesta toimesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aumavarastoinnin ilmoituslomake
Lomake lähetetään Salon kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@salo.fi tai Salon kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite Tehdaskatu 2.