Hyppää sisältöön

Tehdaskatu 13

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli asemakaavan muutos, Tehdaskatu 13 kaavaluonnosta (päivätty 1.12.2023) 12.12.2023 § 188.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 10.1. – 9.2.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Tehdaskatu 13 – Kaavaluonnos (76,03 Mt)

Tehdaskatu 13 – Kaavaselostus (3,09 Mt)

Tehdaskatu 13 – Selostuksen liitteet (11,05 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutosalueena on Kiinteistö Oy Pulpetin omistama kiinteistö 734-2-10-7 ja Kasirata Oy:n omistama kiinteistö 734-2-10-8 sekä Salon kaupungin omistama Itärannan puistoalue ja Kaivokatu. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 2,3 ha.

Maanomistajan tavoitteena on Salon joen varrella sijaitsevan tehdaskiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön, hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia suojeltuja rakenteita. Alueen suunnittelussa on tavoitteena säilyttää tehdasrakennusten joen puoleinen näkymä pitkälti nykyisellään. Uusien rakennusten sijoittelussa ja suunnittelussa otetaan huomioon, että näkymä joelle säilyisi myös Tehdaskadun puoleisissa rakennuksissa.

Kaupungin tavoitteena on entisen teollisuuskiinteistön muuttaminen asemakaavamuutoksella asuinkäyttöön ja lisärakentamisen mahdollistaminen alueella keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 SALO tai sähköpostilla kirjaamo@salo.fi.

Tehdaskatu 13 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 8.9.2023 (pdf) (415,99 Kt)