Hyppää sisältöön

Vieraslajit

Mikä on vieraslaji?

Vieraslaji on kasvi, eläin tai eliölaji, jonka luontaisen levinneisyysalueen siirtymistä ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella auttanut. Vieraslajit aiheuttavat ekologisia, terveydellisiä, taloudellisia ja eettisiä haittoja ja samalla voivat haitata myös luonnon virkistyskäyttöä.

Jotkin vieraslajit leviävät erittäin nopeasti ja samalla aiheuttavat haittaa alueen alkuperäiselle kasvillisuudelle, kuten herkille niittykasveille. Tällöin alkuperäisestä kasvillisuudesta riippuvaiset hyönteiset katoavat ja tämä vaikuttaa jälleen eteenpäin alkuperäisestä kasvillisuuteen riippuvaisiin eläimiin. Hyvänä esimerkkinä toimii komealupiini, joka ei kelpaa perhosille ravinnoksi ja jonka siitepöly haittaa kimalaisten lisääntymistä.

Haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputket, jättipalsami, kurtturuusu sekä komealupiini. Vieraslajit.fi sivulta löydät ajantasaiset lajilistat, tunnistusohjeet sekä eri lajien torjuntaohjeet. Täältä voit myös ilmoittaa löytämäsi vieraslaji havainnoit. Ilmoitukseen tarvitset mm. kuvan vieraslajista sekä alueen kokoarvion.

Torjuntavastuu ja lainsäädäntö:

Vierasperäisiä lajeja ei saa päästää leviämään ympäristöön vieraslajilain (1709/2015) mukaan. EU:n omassa vieraslajiluettelossa sekä kansallisessa vieraslajiluettelossa on erikseen myös säädelty ne haitalliset vieraslajit, joita koskee myös kasvatuskielto. Kasvatukseksi luetaan se, että vieraslaji kasvaa kiinteistöllä, joka on omistajan/haltijan jatkuvassa käytössä ja hoidossa. Myyminen ja maahantuonti on myös kiellettyä vieraslajien kohdalla. Vieraslajit tulee kohtuullisin toimenpitein hävittää tai niiden leviämistä rajoitettava. On myös hyvä huomioida, että vieraslajien siemenet leviävät herkästi lintujen sekä vesistöjen avulla.

Vieraslajien torjunta:

Vieraslajeja saa kitkeä vain maanomistajan luvalla. Kitkemiseksi tulkitaan mm. kaivaminen, mutta vieraslajikasveja saa poimia ilman maanomistajan lupaa esimerkiksi tienvarsilta sillä kukkien poimiminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin.

Haitallisten vieraslajien torjuntavastuu on aina kiinteistön tai maanomistajalla. Kaupunki voi torjua vieraslajeja hallinnoimallaan maa-alueella, mutta kaupungilta vuokratut tontit sekä maa-alueet kuuluvat vuokralaisen vastuulle. Kaupungin alueella voi olla myös ELY- keskuksen vastuulla olevia teitä, jotka eivät kuulu kaupungille. Voit katsoa Salon kaupungin karttapalvelusta, kenen vastuulle jokin tie tai katu kuuluu. Valitse ensin sivun vasemmasta yläkulmasta valikko ja klikkaa kohtaa ”valitse kartalla näkyvät tiedot”. Tämän jälkeen valitse ”kadut, pyörätiet ja yksityistiet”. Nyt voit valita teiden ja katujen nimikkeitä. Salon kaupungin vastuulla ovat pääkatu, asuntokatu ja kokoojankatu sekä näihin kuuluvat pyörätiet. ELY- keskuksen vastuulla on yleinen tie ja osa pyöräteistä.

Vieraslajijätteiden hävittäminen:

Lounais-Suomen Jätehuollolla on omat vieraslaji sivut, josta voit tarkistaa miten vieraslajijätteet tulee hävittää ja kuljettaa jäteasemalle. Jos jokin jätteiden hävittämisessä jää epäselväksi voit myös ottaa yhteyttä jätehuoltoon. Lounais-Suomen jätehuollon sivuille pääset täältä: Haitalliset vieraslajit – Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (lsjh.fi)