Hyppää sisältöön

Asemakaavatyön kulku ja kaavatyöhön osallistuminen

Asemakaavat voivat olla vaikutukseltaan merkittäviä tai vähäisiä. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat kaupunginhallitus. Vaikutuksiltaan merkittävien ja vähäisten asemakaavojen kaavoitusprosessi etenee neljässä vaiheessa, joita ovat aloitusvaihe, laatimisvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaikissa kaavoitusprosessin vaiheissa.

 

Osallistuminen kaavahankkeisiin

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat kuten kaava-alueen maanomistajat, asukkaat, naapurit ja muut ympäristön käyttäjät. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaupunki tiedottaa ajankohtaisista kaavahankkeista internet-sivuillaan, sanomalehdissä, kaavoituskatsauksessa ja kaava-alueen maaomistajia kirjeitse. Kaavoituksesta tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Suunnitellut osallistumistilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistua voit monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä.