Hyppää sisältöön

Kaupungille osoitetut laskut

Ostolaskudatan avaaminen

Ostolaskujen julkistamisessa on noudatettu Kuntaliiton ohjeita ostolaskudatan avaamisesta.
Ensimmäisessä vaiheessa ostolaskut avataan ajalta 1.1.-30.6.2023 ja sen jälkeen vuosittain aina tilinpäätöksen yhteydessä.
Linkki Avoindata-palveluun

Ostolaskudatan osalta yhteydenotot taloussuunnittelu@salo.fi

Laskutusohjeet

Lasku tulee osoittaa Salon kaupungille. Laskulla tulee olla tilaajan ilmoittama sähköpostiosoite ja viitetietona, mille kustannuspaikalle, kohteelle ja/tai hankkeelle/projektille lasku kuuluu sekä tilaajan nimi tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan yksikköön käsiteltäväksi. Voimassa oleva laskutusosoite tulee näkyä aina myös laskun kuvalla sekä verkko- että paperilaskuja lähetettäessä. Mikäli laskusta ei löydy virallista laskutusosoitetta, ei laskua ole mahdollista käsitellä. Puutteellisin laskutusosoitetiedoin tulevia laskuja ei käsitellä. Laskutusosoitteisiin ei tule lähettää postia, kuten irrallisia liiteitä. Laskutusosoitteisiin lähetettyä muuta postia ei välitetä eteenpäin.

Salon kaupunki toivoo ensisijaisesti verkkolaskua sekä 30 päivän maksuaikaa. Kaupunki ei vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja. Mikäli laskuttajalla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästä, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. Toimittajaportaalin kautta on mahdollista tehdä laskuja sähköisessä muodossa ja välttää paperisesta laskutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Toimittajaportaaliin rekisteröityminen tapahtuu Sarastia Oy:n toimittajaportaalin sähköisellä lomakkeella.

Toimittajaportaaliin kirjautuminen ja sen käyttöohje.

Laskutusosoitteet (120,38 Kt)

Laskutusosoitteiden sisältö (144,77 Kt)

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallituksen verkkosivuilta verohallinnon ohjeista https://www.vero.fi

Salon kaupungin ostolaskukäsittelyä hoitaa Sarastia Oy. Lisätietoja laskujen käsittelystä ja laskujen vaatimuksista saa puhelimitse 020 6399 400 tai https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/

Arvonlisäverolain vaatimukset

Edellytämme laskuttajilta, että laskut ovat voimassa olevan arvonlisäverolain 209 §:n mukaiset.

Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero (61,58 Kt)

Yrittäjien eläkevakuutustodistus

Ohjeistusta yrittäjien eläkevakuutustodistuksen lähettämiseen: YEL-vakuutustodistuksen toimittaminen https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/lomakkeet/yel-myel-todistuksen-toimittaminen-taitoaan/