Hyppää sisältöön

Kaupungin lähettämät laskut ja perintä

Salon kaupungin laskutus ja perinnän hoito perustuu kaupunginhallituksen 3.12.2012 §721 vahvistamiin laskutus- ja perintäohjeisiin. Laskutus suoritetaan vahvistettujen taksojen, hinnoitteluohjeiden, päätösten tai sopimusten mukaan.

Laskujen maksuaika on 21 päivää laskun lähettämisestä lukien, ellei tätä lyhyemmästä tai pidemmästä maksuajasta ole erityisistä syistä sovittu tai muuta säädetty. Laskun voi maksaa kaupungin tilille kaikkiin rahalaitoksiin tai kaupungin kassaan.

Mikäli maksu viivästyy eikä lykkäystä ole myönnetty, velallista muistutetaan laiminlyönnistä maksukehoituksella. Ellei saatavaa ole määräaikana maksettu tai sen maksamisesta muuta sovittu aloitetaan toimenpiteet pakkoperinnän suorittamiseksi. Salon kaupunki on siirtänyt osana Sarastia Oy:n kanssa olevaa palvelusopimusta kaupungin avointen saatavien maksuvalvonnan ja perinnän Sarastia Oy:n 100 % omistamalle perintäyhtiölle, Sarastia Kuntaperintä Oy:lle. Intrum Justitia Oy jatkaa perintää ennen 9.11.2015 perintään siirtyneiden laskujen osalta.

Kuluttajasaataviin sovelletaan korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kaupungin laskut myös suoramaksuna tai e-laskuna. Suoramaksusopimuksen voi tehdä pankin konttorissa ja e-laskusopimuksen verkkopankissa.

Kaupungin laskutus- ja perintäohje (156,91 Kt)

Laskutus- ja perintäohjeen euromääräiset rajat ja maksut (57,40 Kt)