Hyppää sisältöön

Turvallisuus

Turvallisuus laaja-alaisena käsitteenä on ihmisten perusoikeus ja kaikkien yhteinen asia, johon eri viranomaiset, yhteisöt, elinkeinoelämä ja kansalaiset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Komitea seuraa Suomen turvallisuusympäristön ja yhteiskunnan kehitystä sekä sovittaa yhteen kokonaisturvallisuuteen liittyvää ennakoivaa varautumista.

Sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että Suomessa ihmiset voivat nauttia yhteiskunnan tarjoamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja muista ikävistä kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.

Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla Suomesta tulee hallitusohjelman vision mukaisesti maailman turvallisin maa. Valtioneuvosto hyväksyi strategian 5.10.2017.

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa kyberturvallisuus on yhä merkittävämpi osa turvallisuuden kokemusta ja kokonaisuutta sekä tietoturvaosaaminen yhä tärkeämpi kansalaistaito.

Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta sekä tuottaa tietoturvallisuuden tilannekuvaa.

Yleiseen turvallisuuteen liittyen Salon kaupunki on laatinut toimialakohtaiset turvallisuussuunnitelmat ja kaupungin kyberturvallisuusohjelma on valmisteilla.