Hyppää sisältöön

Asuminen ja ympäristö

Asuminen

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

Kadut, liikenne ja yleiset alueet

Kartat ja paikkatieto

Rakentaminen ja kiinteistöt

Salon joukkoliikenne – Paikku

Tontit, maa-alueet ja osoitteet

Vesi- ja jätehuolto

Ympäristö ja luonto

Ympäristöterveys ja eläinten hyvinvointi

Tiedotteet
Halikonlahti-hanke käynnistää Salon kaupungin Saaristomerityön
10.7.2024
Halikonlahti on arvokas osa Salon kaupunkiympäristöä, Salon seudun virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä matkailua. Merenlahtemme tila on ollut jo pitkään heikentynyt liiallisen rehevöitymisen johdosta. Kaupungin edustalla merialueen ekologinen tila on huono. Salon kaupunki tavoittelee Halikonlahden tilan parantamista ja on käynnistänyt oman vesiensuojelutyönsä vuosille 2024–2025 ajoittuvalla selvityshankkeella. Merkittävä osa ravinteista kulkeutuu Halikonlahteen jokien kuljettamana laajalta valuma-alueelta, kertoo Salon kaupungin […]
Tiedotteet
Kaupunkistrategian kesäkuun ajankohtaiskatsaus
2.7.2024
Kesäkuun ajankohtaiskatsauksessa tutustumme kahteen kärkihankkeeseen: elävät ja yhteisölliset kylät sekä tapahtumien Salo. Kärkihankkeiden lisäksi saamme katsauksen käynnissä olevista vesien tilaa parantavista hankkeista. Kärkihankkeet Elävät ja yhteisölliset kylät Salon rikkaus on sen lumoavissa ja erilaisissa kylissä. Toimijat eri kylillä luovat yhteisöllisyyttä ja kehittävät omaa asuinympäristöään entistä paremmaksi. Kaupungin tulee osaltaan huolehtia kylien elinvoimasta muun muassa palveluiden […]
Tiedotteet
Tervetuloa vastaamaan karttakyselyyn Salon tulvaongelmakohteista
1.7.2024
Salon kaupunki kerää tällä kyselyllä tietoa Salon tulvaongelmakohteista. Tulvalla tarkoitetaan vesistön vedenpinnan noususta, merenpinnan noususta tai hulevesien kertymisestä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä. Kunnan vastuulla on huolehtia hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta (Laki tulvariskien hallinnasta). Vastaamalla kyselyyn autat tunnistamaan vesienhallintaan liittyviä haasteita Salossa ja kartoittamaan ongelmakohtia, ja siten kehittämään kaupunkia entistäkin toimivammaksi ja turvallisemmaksi. Kysely koskee koko […]
Tiedotteet
Villin pihan lumoa -kampanja villitsee Salossa
27.6.2024
Salossa on käynnistynyt (25.6.2024) Villin Pihan Lumoa -kampanja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Luonto ja pölyttäjät tarvitsevat ihmisen apua, sillä elinympäristöt käyvät vähiin hälyttävän nopeaa tahtia. Luonnon monimuotoisuutta voi kuitenkin edistää helposti omalla pihamaalla tai parvekkeella. Villin Pihan Lumoa on Valonian ja Varsinais-Suomen kuntien yhteinen kampanja, jonka avulla kannustetaan asukkaita huomioimaan luonnon monimuotoisuus omassa kotipihassaan ja kokemaan […]
Tiedotteet
Uimarannoilla sinilevää (tilanne 19.6.2024)
19.6.2024
Terveystarkastaja on havainnut 18.6.2024 Lehmijärven, Nummijärven (Salo) ja Nummijärven (Somero) uimarannoilla pieniä määrin sinilevää.   Lisäksi Förbyn uimapaikan hiekkarannan puolella on havaittu pieniä määriä sinilevää 19.6.2024. Syanobakteerien (sinilevien) määrä voi kuitenkin vaihdella nopeasti. Tarkkaile uimavettä aina ennen uimista. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa, kuumetta tai päänsärkyä. Vältä uimista runsaiden syanobakteeriesiintymien aikana. Jos […]
Tiedotteet
Komealupiinin kitkentätalkoot Perttelin Kärrin alueella 26.6.2024 klo 15-17
18.6.2024
Perttelin Kärrin alueelle järjestetään Salon kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden toimesta komealupiinin kitkentätalkoot keskiviikkona 26.6. klo 15-17. Kokoontuminen on Kärrintien ja Harjutien risteyksessä, jonka välittömässä läheisyydessä alue sijaitsee. Mukaan tarvitset sään mukaiset vaatteet, juotavaa, omat hanskat sekä lapion. Talkoissa on säävaraus, eli kovalla sateella talkoot joudutaan todennäköisesti perumaan. Alueella saa käydä myös itsenäisesti kitkemässä. Tällöin suosittelemme keräämään kitkentäjätteen […]
Tiedotteet
Kutsu 2. yleisötilaisuuteen 12.06.2024, Kt 52 rakentaminen välillä mt 110 – vt 1, Salo
11.6.2024
VARELY/1092/2023 Kutsu vuorovaikutukseen Kt 52 rakentaminen välillä mt 110 – vt 1, Salo Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa Kt 52 rakentaminen välillä mt 110 – vt 1, Salo. Hankkeessa kantatielle 52 toteutetaan uusi linjaus välille Helsingintie (mt 110) – Somerontie. Uudelle osuudelle rakennetaan kaksi eritasoliittymää ja yksi kanavoitu tasoliittymä. Somerontien uuden eritasoliittymän […]