Hyppää sisältöön

Asuminen ja ympäristö

Asuminen

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

Kadut, liikenne ja yleiset alueet

Kartat ja paikkatieto

Rakentaminen ja kiinteistöt

Salon joukkoliikenne – Paikku

Tontit, maa-alueet ja osoitteet

Vesi- ja jätehuolto

Ympäristö ja luonto

Ympäristöterveys ja eläinten hyvinvointi

Tiedotteet
Salon tekniseksi johtajaksi ehdotetaan Teemu Virtasta
18.1.2024
Salon kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupungin tekniseksi johtajaksi valitaan DI Teemu Virtanen. Päätös teknisen johtajan valinnasta tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 22.1.2024. Teknisen johtajan virkaa haki 38 henkilöä, joista 24 oli kelpoisia. Valmisteluprosessin aikana esihaastateltiin yksitoista hakijaa, joista kaupunginhallitus haastatteli viisi ja joista kolmelle tehtiin soveltuvuusarviointi. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, 040 590 7195, anna-kristiina.korhonen@salo.fi
Tiedotteet
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys Salon alueella
2.1.2024
Salon kaupunki päivittää yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Märynummen, Saarenkylän, Pyymäki-Tuohitun ja Kajalan pohjavesialueille. Luokitukseltaan alueet kuuluvat 1-luokkaan ollen vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Märynummi ja Saarenkylä kuuluvan myös E-luokkaan, koska alueiden pohjavedestä on merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi suoraan riippuvainen. Märynummen alue on määritelty kemiallisen tilan johdosta selvityskohteeksi ja muut suunnittelualueen pohjavesialueet riskikohteiksi. Päivitystyöstä vastaa […]
Tiedotteet
Ollikkalan koulu ja Salo svenska skola mukana Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE) -hankkeessa
14.11.2023
Pienistä ilmastoystävällisistä teoista on tullut koko työyhteisön asia Ollikkalan koulussa ja Salo svenska skolassa. Parasta on se, että eri ammattiryhmät ideoivat keinoja yhdessä. Salolaisessa Ollikkalan peruskoulussa henkilökunta on pohtinut yhdessä, miten heidän koulunsa voisi omalta osaltaan keventää ilmastokuormaa. Mukana keskusteluissa on ollut opettajia, ohjaajia, ruokalan ja siivouspuolen edustajia, rehtori ja koulusihteeri. Ideoinnin tuloksena päätettiin kolmesta […]
Tiedotteet
Siipikarjan ulkonapitokielto on päättynyt
8.11.2023
Ruokavirasto on lakkauttanut lintuinfluenssan takia perustamansa tartuntavyöhykkeen 8.11.2023. Samalla tartuntavyöhykkeelle annetut määräykset ovat poistuneet. Salossa ja Somerolla voimassa ollut siipikarjan ulkonapitokielto on siis päättynyt. Kesällä 2023 todettiin useita lintuinfluenssa tapauksia luonnonlinnuissa ja etenkin lokeissa. Salossa todettiin lintuinfluenssan aiheuttama naurulokkien joukkokuolema. Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi Ruokavirasto perusti tartuntavyöhykkeen. Syksyn aikana lintuinfluenssaa on todettu vain yksittäisissä luonnon linnuissa […]
Tiedotteet
Yleisötilaisuus Salon itäisen ohikulkutien tiesuunnitelmasta torstaina 2.11.2023 klo 17-19
26.10.2023
Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa kantatien 52 uudelle osuudelle Salon kohdalla (itäisen ohikulkutien 2. vaihe) yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 2.11.2023 klo 17-19 Salon kaupungintalolla (Tehdaskatu 2) valtuustosali Tammessa. Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia ratkaisuvaihtoehtoja. Esittelyn jälkeen suunnitelmasta voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Palautetta voi antaa myös tilaisuuden jälkeen. […]
Tiedotteet
Osallistu Salon Urheilupuiston suunnitteluun
25.10.2023
Salon Urheilupuiston kehittäminen aloitetaan yleissuunnitelman laatimisella. Urheilupuiston yleissuunnitelman tavoitteena on esittää kokonaisnäkemys alueelle sijoittuvien rakennusten, liikunta-alueiden, pelikenttien, reitistöjen sekä pysäköintialueiden kehittämis- ja laajentamistarpeista. Yleissuunnitelma toimii myöhemmin laadittavan asemakaavan lähtötietoaineistona. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä osallisten sekä Salon kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa. Kyselyllä kerätään kaupunkilaisten, kiinteistöjen omistajien sekä alueella toimivien yritysten ja urheiluseurojen kommentteja, kokemuksia ja kehittämisideoita suunnittelun […]
Tiedotteet
Maisemaa hoidetaan Rikalanmäen muinaispolulla ja kalmistossa
5.10.2023
Halikon Rikalanmäki on yksi maamme merkittävimmistä ja tunnetuimmista rautakaudelle ajoittuvista muinaisjäännösalueista. Paikalla sijaitsee merovingiaikainen polttokenttäkalmisto sekä viikinki- ja ristiretkiajalle ajoittuva ruumiskalmisto. Niiden lisäksi mäeltä on löydetty eriaikaisia asumiseen liittyviä jäänteitä. Koko mäki on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännösalue. Rikalanmäellä kiertää vuonna 2004 perustettu muinaispolku, jonka varrelle pystytettyjä kylttejä Salon kulttuuripalvelut on alkanut uusia vaiheittain. Aiemmin […]