Hyppää sisältöön

Asuminen ja ympäristö

Asuminen

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

Kadut, liikenne ja yleiset alueet

Kartat ja paikkatieto

Rakentaminen ja kiinteistöt

Salon joukkoliikenne – Paikku

Tontit, maa-alueet ja osoitteet

Vesi- ja jätehuolto

Ympäristö ja luonto

Ympäristöterveys ja eläinten hyvinvointi

Tiedotteet
Kiinteistöliiton Indeksitalo 2023: Salossa kiinteistökustannukset alueen edullisimmat
13.9.2023
Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänäkin vuonna voimakkaasti. Alueellisia eroja löytyy runsaasti ja yhtenä muutoksiin vaikuttavana tekijänä kiinteistösähkön vertailulukema laski viimevuotisen kaksinkertaistumisen jälkeen. Kustannukset nousivat eniten Liedossa 6,1 prosenttia ja Loimaalla 5,9 prosenttia. Turussa nousua oli 4,7 prosenttia, Kaarinassa 4,5 prosenttia, Raisiossa 4,4 prosenttia ja Naantalissa 4,3 prosenttia. Hiukan maltillisemmin kustannukset nousivat Paraisilla […]
Tiedotteet
Salon itäisen ohikulkutien toisen osuuden tiesuunnittelu alkaa
7.9.2023
Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen kantatien 52 uudelle osuudelle Salon kohdalla (itäisen ohikulkutien 2. vaihe). Tiesuunnitelmassa esitetään uusi päätieyhteys Helsingintien (maantie 110) ja Somerontien välille. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Suunnittelualueen maastotutkimukset alkavat syyskuussa 2023. Kantatien 52 uusi osuus suunnitellaan Salon keskustan itäpuolelle uuteen maastokäytävään. Uudelle osuudelle toteutetaan kaksi eritasoliittymää (Somerontie ja Inkereentie). […]
Tiedotteet
Salon kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet tuodaan esille kuukausittain julkaistavassa ajankohtaiskatsauksessa
5.9.2023
Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa linjataan kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian toimeenpanoa edistetään muun muassa kärkihankkeiden, ohjelmien sekä kehittämishankkeiden avulla. Strategian ympärillä tapahtuu koko ajan. Haluamme tuoda strategian ja sen toimenpiteet kuntalaisille entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi. Olemme tänään 5.9.2023 julkaisseet ensimmäisen ”Kuukauden positiiviset uutiset” -katsauksen. Julkaisemme strategian toimeenpanoa edistävät positiiviset […]
Tiedotteet
Asfaltin jyrsintätöitä Salon keskusta-alueella tiistaina 5.9.2023
5.9.2023
Salon keskusta-alueella tehdään tänään tiistaina 5.9.2023 asfaltin jyrsintätöitä kolmessa kohteessa: Annankadun ja Turuntien risteysalueella (Annankadulle päin), Vilhonkadun ja Mariankadun risteysalueella, sekä Halikontien ja Pajulankadun risteysalueella Jyrsintätöistä aiheutuu liikenteelle hieman haittaa, mutta tieosuuksia ei suljeta. Työt saadaan valmiiksi tämän päivän aikana. Pyydämme tienkäyttäjiä varovaisuuteen työosuuksilla liikkuessa. Pahoittelemme jyrsintätöistä aiheutuvaa haittaa.
Tiedotteet
Salon kaupungintalolla vietetään Taiteiden Yätä Itämeripäivän merkeissä
29.8.2023
John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja ja lupauksia sen hyväksi. Tänä vuonna Salossa Taiteiden Yä osuu samaan päivään, joten kaupungintalolla Taiteiden Yätä vietetään Itämeripäivän merkeissä. Ympäristötietoiskuja ja meriaiheista taiteilua Itämeren oma […]
Tiedotteet
Salon kaupunki on myös tänä vuonna mukana Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -kampanjassa
18.8.2023
Kalat uivat kaupunkien kaduille muistuttamaan, että roskat eivät kuulu katukaivoon. Mahanpuruja muovista -kampanja palaa kaupunkien kaduille jälleen 21.8.–3.9.2023. Maailmassa tuotetun jätteen määrän arvioidaan kasvavan jopa 70 % vuoteen 2050 mennessä, joten toimia roskaantumisen ehkäisemiseksi tarvitaan. Kun Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) kartoitti katukaivoihin päätyviä makroroskia kesällä 2022, lähes 80 % löytyneistä roskista oli muovia. […]
Tiedotteet
Lehmijärven uimarannan kaivovedessä bakteereja
22.6.2023
Lehmijärven uimarannalta 20.6.2023 otetussa vesinäytteessä todettiin bakteerikasvua. Näytteessä ei esiintynyt terveydelle haitallisia bakteereja (E.coli -bakteeri/suolistoperäiset enterokokit). Uimarannalla olevien vesihanojen vettä ei suositella juotavaksi, mutta sitä voi käyttää peseytymiseen ja löylyvetenä. Kävijöiden tulisi varata mukaansa juomavettä. Asiasta tiedotetaan myös rannalla. Hanavedestä haetaan uusintanäytteet juhannuksen jälkeen (26.6.-27.6.2023). Asiasta tiedotetaan uudelleen uusintanäytteiden määrityksen jälkeen.