Hyppää sisältöön

Maastoliikennelupa

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastoliikennelupa koskee maa-alueilla sekä jääpeitteisillä vesialueilla järjestettäviä tapahtumia.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja
• luonnolle tai muulle ympäristölle
• asutukselle
• yleiselle virkistyskäytölle
• kalastukselle tai
• muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Hakemus liitteineen tulee lähettää Salon kaupungin ympäristönsuojeluun osoitteeseen kirjaamo@salo.fi tai PL 77, 24101 Salo.