Hyppää sisältöön

Riikki-Mustamäki yleiskaavan muutos

Aloitusvaihe – vireilletulo, OAS ja laatimisvaiheen kuuleminen

Yleiskaavan muutoksesta järjestetään avoin keskustelutilaisuus keskiviikkona 29.5.2024 klo 17.00 – 18.30. Tilaisuus pidetään Mustamäen koululla osoitteessa Mustamäentie 103, 24910 HALIKKO. Tervetuloa!

Riikki-Mustamäki yleiskaavan muutos sisältyy kaupunginhallituksen hyväksymään vuoden 2024 kaavoituskatsaukseen (KH 12.2.2024 § 46).

Suunnittelualue sijaitsee linnuntietä noin 5 kilometriä länteen Salon keskustasta, seututeiden 110 ja 224 risteysalueen länsipuolella. Alueen kokonaispinta-ala on noin 67,3 hehtaaria ja sitä rajaavat etelässä seututie 110, idässä seututie 224, pohjoisessa Hirvikalliontien ja Juustomestarintien sekä lännessä Mustamäentie.

Salon kaupunki omistaa noin kolmanneksen (22 ha) suunnittelualueen pinta-alasta. Valtio omistaa maanteiden alueet ja loput alueesta on yksityisessä omistuksessa.

Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on, että kaava-alueelle osoitetut uudet toiminnot tukeutuvat olemassa olevaan rakenteeseen niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin sekä lisäävät alueen kilpailukykyä ja elinvoimaa. Tämä mahdollistaa mm. olemassa olevien yritysten laajentamisen, uusien yritysten syntymisen alueelle sekä lisää myös alueen houkuttelevuutta asuinalueena.

Elinvoimajaosto käsitteli yleiskaavan muutosta Riikki-Mustamäki (päivätty 12.3.2024) kokouksessaan 26.3.2024, § 35:

Elinvoimajaosto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 8.5. – 6.6.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) ja internetissä.

Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta.

Kannanotot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / Yleiskaavayksikkö, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 6.6.2024 klo 16.00 mennessä.

Avoin keskustelutilaisuus nähtävillä olevan kaavaluonnoksen tiimoilta järjestetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 17.00 – 18.30. Tilaisuus pidetään Mustamäen koululla osoitteessa Mustamäentie 103, 24910 HALIKKO.

Riikki-Mustamäki – kaavakarttaluonnos 12.3.2024 (pdf) (12,18 Mt)

Riikki-Mustamäki – selostus, laatimisvaihe (pdf) (4,35 Mt)

Yleiskaavamuutoksesta on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: kirjaamo@salo.fi tai Salon kaupunki / Maankäyttöpalvelut, Yleiskaavayksikkö, PL 77, 24101 Salo.

Riikki-Mustamäki yleiskaavan muutos – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 12.3.2024 (pdf) (4,06 Mt)