Hyppää sisältöön

Keskitalo

Hyväksymisvaihe

Turun hallinto-oikeuteen on saapunut 15.1.2024 valitus Salon kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaava Keskitalon (päivätty 23.11.2022) 4.12.2023 § 88:

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Keskitalo – Kaavakartta (päivätty 23.11.2022), hyväksytty 4.12.2023 (pdf) (194,40 Kt)

Keskitalo – Selostus, hyväksytty 4.12.2023 (pdf) (1,19 Mt)

Selostuksen liite 1 – Asemakaavan seurantalomake (pdf) (129,04 Kt)

Selostuksen liite 2 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 23.11.2022 (pdf) (1,65 Mt)

Selostuksen liite 3 – Kaavakartta ja -määräykset (pdf) (257,20 Kt)

Selostuksen liite 4 – Luontoselvitys (pdf) (3,10 Mt)

Selostuksen liite 5 – Lausunnot kaavaluonnoksesta (pdf) (10,26 Mt)

Selostuksen liite 6 – Vastine lausuntoihin kaavaluonnoksesta (pdf) (89,51 Kt)

Selostuksen liite 7 – Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta (pdf) (2,04 Mt)

Selostuksen liite 8 – Vastine lausuntoihin kaavaehdotuksesta (pdf) (155,75 Kt)

Selostuksen liite 9 – Emätilaselvitys 5.7.2023 (pdf) (79,90 Kt)

Selostuksen liite 10 – Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys (pdf) (3,47 Mt)

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus käsitteli ranta-asemakaava Keskitalon kaavaehdotusta 27.2.2023 § 53:

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Ehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 8.3.-11.4.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa ja internetissä.

Keskitalo – Kaavakartta – Ehdotus 23.11.2022 (pdf) (150,33 Kt)

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaava-alue sijaitsee Kirakanjärven rannalla Salon Perniössä n. 10 km päässä Perniön kirkonkylästä ja noin 30 km päässä Salon keskustasta.

Asemakaavoittamaton suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa ja koskee osaa kiinteistön 734-653-1-81 yhdestä palstasta. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä n. 20 hehtaaria.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaava Keskitalo oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 12.9.-14.10.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa ja internetissä.

Keskitalo, ranta-asemakaava – Kaavakartta – Luonnos 1.7.2022 (pdf) (152,43 Kt)