Hyppää sisältöön

Keskitalo

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaava-alue sijaitsee Kirakanjärven rannalla Salon Perniössä n. 10 km päässä Perniön kirkonkylästä ja noin 30 km päässä Salon keskustasta.

Asemakaavoittamaton suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa ja koskee osaa kiinteistön 734-653-1-81 yhdestä palstasta. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä n. 20 hehtaaria.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaava Keskitalo on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 12.9.-14.10.2022 välisen ajan internetissä sekä Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) viraston aukioloaikoina (ti – to klo 9:00-15:00).

Kunnan jäsenillä ja maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus mielipiteen esittämiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Kannanotot tulee jättää kirjallisena osoitteeseen: Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus,    PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@salo.fi viimeistään 14.10.2022 klo 14:45.

Keskitalo, ranta-asemakaava – Kaavakartta – Luonnos 1.7.2022 (pdf) (152,43 Kt)

Keskitalo, ranta-asemakaava – Kaavaselostus – Luonnos 1.7.2022 (pdf) (1,64 Mt)

Keskitalo – Selostuksen liite 1 – Asemakaavan seurantalomake (pdf) (27,48 Kt)

Keskitalo – Selostuksen liite 2 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (2,81 Mt)

Keskitalo – Selostuksen liite 3 – Kaavakartta ja määräykset (pdf) (239,13 Kt)

Keskitalo – Selostuksen liite 4 – Luontoselvitys (pdf) (3,10 Mt)