Hyppää sisältöön

Halikonlahti 2024-2025 selvityshanke

Salon kaupungin sijainti rannikolla, alueen lukuisat järvet, joet ja pienvedet ovat Salolle suuri voimavara ja vetovoimatekijä. Kaupungin edustan merialueen Halikonlahden tila on kuitenkin huono ja myös sisävesillä, järvillä ja joilla, on huolestuttavaa rehevöitymiskehitystä ja vesistöt kaipaavat kunnostamista ja hoitoa. Vesientilan parantaminen onkin yksi Salon kaupungin strategisista tavoitteista. Salon kaupunki tavoittelee Halikonlahden tilan parantamista ja on käynnistänyt oman vesiensuojelutyönsä vuosille 2024-2025 ajoittuvalla selvityshankkeella.

Tavoitteet:

Selvityshanke koostuu kolmesta työpaketista, joiden tavoite on vahvistaa Salon kaupungin ja muiden toimijoiden roolia vesiensuojelutoimijoina, tunnistaa kohteet, joissa vesienhallintaa voidaan toteuttaa kestävästi Halikonlahden lähivaluma-alueella ja että kaupungin omistamia peltoja viljellään ja niiden valumavesiä hallitaan kestävästi.

Hanke toimii myös pohjana tuleville hankkeille, joiden tavoitteena on Halikonlahden ja siihen laskevien vesistöjen tilan parantaminen sekä lisätä Salon kaupungin näkyvyyttä vesistö- ja Saaristomeri- toimijana.

Hanke edistää Salon kaupunkistrategian tavoitetta huolehtia lähivesistöjen tilasta ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Se tukee myös valtakunnallisia vesien ja meren tilan parantamisen tavoitteita sekä Varsinais-Suomen Saaristomerityötä.

Rahoitus:
Varsinais-Suomen ELY- keskus: 30 000 €
Salon kaupunki: 20 000 €

Kesto:
1.4.2024-31.12.2025

Toteuttajat:
Salon kaupunki, hanke tekee yhteistyötä Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskienhallinta Salossa (KaVeRi) -hankkeen kanssa

Yhteystiedot:
Miina Fagerlund
Ympäristönsuojelusuunnittelija
Puh. 027786694
miina.fagerlund@salo.fi