Hyppää sisältöön

Vesiensuojelu

Salossa on monipuoliset vesistöt – Halikonjoki, Uskelanjoki, Kiskonjokivesistö, meren rannat, järvet ja pienvedet. Salossa on myös runsaat pohjavesivarat ja arvokkaita pohjavesivaikutteisia elinympäristöjä. Vesiensuojelun tavoitteena on saavuttaa pintavesien ja Itämeren hyvä tila sekä turvata pohjaveden hyvä laatu.

Tietoa vesien tilasta saat vesi.fi-sivustolta.