Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista paikalliset olosuhteet huomioiden. Annetut määräykset ovat voimassa koko Salon kaupungissa, jollei määräyksiä ole annettu vain rajatuille alueille, kuten pohjavesialueille tai taajaan rakennetuille alueille. Annetut määräykset velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia.

Ympäristönsuojelumääräyksissä on säädetty paikallisesta vesien- ja ilmansuojelusta, meluntorjunnasta, eläinten pidosta sekä lannan, jätteiden ja kemikaalien käsittelystä.