Hyppää sisältöön

Meluilmoitukset

Tilapäisistä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista toimenpiteistä ja tapahtumista on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (pdf) (409,01 Kt) on eräitä poikkeuksia ilmoitusvelvollisuudesta.