Hyppää sisältöön

Hirsjärvi

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, Hirsjärvi kaavaehdotusta (päivätty 30.4.2024)  kokouksessaan 20.5.2024, § 164:

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Ehdotusvaihe

Ehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 28.2. – 2.4.2024 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen aulassa osoitteessa Hornintie 2-4 ja Salon kaupungin verkkosivulla.

Hirsjärvi – Kaavakartta 10.1.2024, ehdotus (pdf) (1,30 Mt)

Hirsjärvi – Selostus 10.1.2024 (pdf) (6,10 Mt)

Hirsjärvi – Liite – OAS (pdf) (651,58 Kt)

Hirsjärvi – Liite – Meluselvitys 3.11.2023 ja liitekartat (pdf) (1,56 Mt)

Hirsjärvi – Liite – Maisema-analyysi 12.12.2023 (pdf) (2,85 Mt)

Hirsjärvi – Liite – Luontovaikutukset 31.10.2023 (pdf) (9,30 Mt)

Hirsjärvi – Liite – Liito-oravaselvitys 31.7.2023 (pdf) (10,54 Mt)

Hirsjärvi – Liite – Vastineraportti 10.1.2024 (pdf) (103,82 Kt)

Hirsjärvi – Asemakaavan seurantalomake 18.1.2024 (pdf) (137,96 Kt)

Aloitus- ja laatimisvaihe

Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungissa, Vilikkalan kylän pohjoispuolella, noin 17 kilometriä itään päin Salon keskustasta ja on pinta-alaltaan yhteensä noin 26,2 hehtaaria. Alueen pohjoisosassa sijaitsee vanha tilakeskus ja myös alueen eteläosassa on rakennuksia – muutoin suunnittelualue on Hirsjärven ranta-alueen metsää ja osin peltoaluetta. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää toteutumattomia rakennuspaikkoja etäämmälle radasta sekä tutkia tilakeskukselle osoitettua rakennusoikeuden määrää. Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen tarkoituksena on mahdollistaa Espoo-Salo -oikoradan sijoittuminen alueelle.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, Hirsjärvi, oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 17.5.–16.6.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) sekä Salon kaupungin verkkosivulla.

Hirsjärvi – Kaavakartta – Laatimisvaihe (pdf) (487,60 Kt)