Hyppää sisältöön

Hirsjärvi

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, Hirsjärvi kaavaluonnosta (päivätty 3.4.2023)  18.4.2023 § 70:

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungissa, Vilikkalan kylän pohjoispuolella, noin 17 kilometriä itään päin Salon keskustasta ja on pinta-alaltaan yhteensä noin 26,2 hehtaaria. Alueen pohjoisosassa sijaitsee vanha tilakeskus ja myös alueen eteläosassa on rakennuksia – muutoin suunnittelualue on Hirsjärven ranta-alueen metsää ja osin peltoaluetta. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää toteutumattomia rakennuspaikkoja etäämmälle radasta sekä tutkia tilakeskukselle osoitettua rakennusoikeuden määrää. Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen tarkoituksena on mahdollistaa Espoo-Salo -oikoradan sijoittuminen alueelle.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, Hirsjärvi, on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 17.5.–16.6.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) viraston aukioloaikoina (ti-to klo 9:00-15:00) sekä internetissä.

Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta.
Kannanotot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@salo.fi viimeistään 16.6.2023 klo 14:45 mennessä.

Hirsjärvi – Kaavakartta – Laatimisvaihe (pdf) (487,60 Kt)

Hirsjärvi – Selostus – Laatimisvaihe (pdf) (1,88 Mt)

Hirsjärvi – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (621,42 Kt)