Hyppää sisältöön

Hirsjärvi

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, Hirsjärvi kaavaluonnosta (päivätty 3.4.2023)  18.4.2023 § 70:

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungissa, Vilikkalan kylän pohjoispuolella, noin 17 kilometriä itään päin Salon keskustasta ja on pinta-alaltaan yhteensä noin 26,2 hehtaaria. Alueen pohjoisosassa sijaitsee vanha tilakeskus ja myös alueen eteläosassa on rakennuksia – muutoin suunnittelualue on Hirsjärven ranta-alueen metsää ja osin peltoaluetta. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää toteutumattomia rakennuspaikkoja etäämmälle radasta sekä tutkia tilakeskukselle osoitettua rakennusoikeuden määrää. Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen tarkoituksena on mahdollistaa Espoo-Salo -oikoradan sijoittuminen alueelle.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, Hirsjärvi, oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 17.5.–16.6.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) sekä internetissä.

Hirsjärvi – Kaavakartta – Laatimisvaihe (pdf) (487,60 Kt)

Hirsjärvi – Selostus – Laatimisvaihe (pdf) (1,88 Mt)

Hirsjärvi – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (621,42 Kt)