Hyppää sisältöön

Pintavedet

Kunnalle kuuluu paikallinen vastuu vesiensuojelun edistämisestä ja valvonnasta yhdessä alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen mm. käsittelee vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia sekä vesilain mukaisia ojituksiin ja jätevesien johtamiseen liittyviä riita- ja hakemusasioita. Vesistöjen kunnostusasioissa, kuten ruoppauksissa, Varsinais-Suomen ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen. Paikallisesti vesiensuojelua toteuttavat useat vesiensuojeluyhdistykset.

Apua ja vertaistukea on nyt tarjolla paikalliseen vesiensuojelutyöhön!

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Hankkeessa luodaan aktiivinen verkosto, jonka kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset löytävät toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Lue lisää verkoston toiminnasta Valonian nettisivuilta tai ota yhteyttä Valonian vesiasiantuntijaan Jarkko Lekaan, jarkko.leka@valonia.fi, puh. 040 197 2265.

Lisätiedot:
Vaikuta vesiin (ympäristö.fi)
Ruoppaus (ympäristö.fi)
vesi.fi
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

Kiskonjoen vesistön 65 järven tutkimus

Osa 1 Yleistarkastelu (2,52 Mt)
Osa 2 Kuustonoja ja Malarijärvi (5,41 Mt)
Osa 3 Perniönjoki (6,51 Mt)
Osa 4 Hirsijärvi (6,84 Mt)
Osa 5 Sammatin lohilampi (3,02 Mt)
Osa 6 Anerio-Varesjoki (7,41 Mt)
Osa 7 Suomusjärven keskiosa (7,65 Mt)
Osa 8 Enäjärven länsipuoli (6,10 Mt)
Osa 9 Karjalohja (5,99 Mt)
Osa 10 Kiskon-Kurkelanjoki (8,94 Mt)