Hyppää sisältöön

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavojen osittaiset kumoamiset Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi (päivätty 25.10.2023) 10.6.2024 § 49:

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi – Kaavakartta 25.10.2023 (pdf) (2,38 Mt)

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi – Kaavaselostus 24.5.2024 (pdf) (979,37 Kt)

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi – Selostuksen liitteet 1-6 (pdf) (5,82 Mt)

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi – Selostuksen liite 7 (pdf) (301,38 Kt)

Ehdotusvaihe

Ehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 6.12.2023 -17.1.2024 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen aulassa osoitteessa Hornintie 2-4 ja Salon kaupungin verkkosivulla.

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi – Kaavakartta 25.10.2023 (pdf) (2,38 Mt)

Aloitus- ja laatimisvaihe

Huom. osittain kumottavan ranta-asemakaavan 252 19071989 nimi esiintyy laatimisvaiheen dokumenteissa kaavarekisterissä virheellisesti olleessa muodossa Kiikala Paunlahti. Ranta-asemakaavan nimi on sittemmin korjattu kaavarekisteriin alkuperäisen ranta-asemakaavakartan mukaisesti oikeaan muotoonsa Kiikala Paunlehti. 

Osittain kumottavat ranta-asemakaava-alueet  sijaitsevat Kiskossa Sammalonsalmen kohdalla, Kiikalassa Tamminiemenlahden (Paunlehti) kohdalla sekä Muurlassa Metsävalkjärven pohjoispuolella. Ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen liittyy Espoo-Salo -oikoradan suunnittelun yhteydessä tehtäviin kaavatöihin. Kaavatyön tavoitteena on kumota kyseiset ranta-asemakaavat tarvittavilta osin suunnitellun Espoo-Salo -oikoradan ratalinjan ja sen lähiympäristön osalta. Kumottavien ranta-asemakaava-alueiden yhteispinta-ala on n. 3,99 ha.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osittaisten kumoamisten kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 5.4.–5.5.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) sekä internetissä.

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsä-Valkjärvi – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 31.10.2023 (pdf) (1,34 Mt)