Hyppää sisältöön

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsävalkjärvi

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Sammalonsalmi, Paunlahti ja Metsävalkjärvi ranta-asemakaavojen osittaisia kumoamisia (OAS päivätty 9.2.2023)  28.2.2023 § 32:

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Huom. osittain kumottavan ranta-asemakaavan 252 19071989 nimi esiintyy laatimisvaiheen dokumenteissa kaavarekisterissä virheellisesti olleessa muodossa Kiikala Paunlahti. Ranta-asemakaavan nimi on sittemmin korjattu kaavarekisteriin alkuperäisen ranta-asemakaavakartan mukaisesti oikeaan muotoonsa Kiikala Paunlehti. 

Osittain kumottavat ranta-asemakaava-alueet  sijaitsevat Kiskossa Sammalonsalmen kohdalla, Kiikalassa Tamminiemenlahden (Paunlehti) kohdalla sekä Muurlassa Metsävalkjärven pohjoispuolella. Ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen liittyy Espoo-Salo -oikoradan suunnittelun yhteydessä tehtäviin kaavatöihin. Kaavatyön tavoitteena on kumota kyseiset ranta-asemakaavat tarvittavilta osin suunnitellun Espoo-Salo -oikoradan ratalinjan ja sen lähiympäristön osalta. Kumottavien ranta-asemakaava-alueiden yhteispinta-ala on n. 3,99 ha.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osittaisten kumoamisten kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 5.4.–5.5.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) sekä internetissä.

Sammalonsalmi, Paunlahti ja Metsä-Valkjärvi – Ranta-asemakaavojen osittaiset kumoamiset – Kaavakarttaluonnos (pdf) (2,54 Mt)

Sammalonsalmi, Paunlehti ja Metsävalkjärvi – Ranta-asemakaavojen osittaiset kumoamiset – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) päivitetty 3.4.2023 (pdf) (1,23 Mt)