Hyppää sisältöön

Puistot

Puistot ja yleiset alueet

Salon kaupungin infrapalvelualueen viheraluetiimi vastaa viheralueiden, puistojen, leikkipaikkojen ym. kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta. Toiminta-ajatuksena on “vehreä puistokaupunki” -imagon vahvistaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja ylläpitäminen.

Hoidettavia puistoja on yhteensä noin 800 hehtaaria, joista suurimman osan muodostavat puistometsät, noin 650 ha. Loppu 150 ha muodostuu erilaisista rakennetuista viheralueista, puistoista ja leikkipaikoista.

Varsinaisten asemakaavassa puistoiksi tai viheralueiksi osoitettujen alueiden lisäksi viheraluetiimi hoitaa erilaisia Salon kaupungin omistamalla maa-alueella sijaitsevia perinnebiotooppeja kuten ketoja ja niittyjä.

https://www.esitteemme.fi/salon_kaupunki_viheralueet/WebView/

Viheraluetiimi vastaa myös matonpesupaikoista.

 

Näkymä Salonjoelle. Kuva: Matti Nikander

 

Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Vihersuunnittelu

Salon kaupungin infrapalvelualueen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden ym. suunnittelusta sekä suunnitelmien teettämisestä.

Viherrakentaminen

Salon kaupungin infrapalvelualueen viheraluetiimi vastaa viheralueiden rakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Hankkeet
Kauden 2024 aikana toteutettavista hankkeista lisätään tälle sivustolle lisätietoja suunnitelmien valmistuessa.

 

 

Lisätiedot:
Suunnittelu: kaupunginpuutarhuri Matti Nikander, matti.​nikander​@​salo.​fi​
Työnjohto: puistomestari Aulis Sorvali, aulis.​sorvali​@​salo.​fi​

Koirapuistot

Salon kaupungin ylläpitämien koirapuistojen lukumäärä on 3 kpl.

Urheilupuiston koirapuisto kartalla

Iltaruskonpuiston koirapuisto kartalla

Halikon Ratapuiston koirapuisto kartalla

Ilmoitukset koirapuistoissa havaituista vioista tai ongelmista numeroon (02)778 5301 tai sähköpostilla vikailmoitukset@salo.fi

Koirapuistot kartalla

Halikon Ratapuiston koirapuisto

Leikkipaikat

Salon kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen lukumäärä on 79. Leikkipaikoilla noudatetaan SFS-standardin mukaisia turvallisuusnormeja.

Leikkipaikat tarkastetaan säännöllisesti ja ilmenneet puutteet ja viat korjataan. Tarkastuskierrokset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat loka-marraskuulle.

Ilmoitukset leikkipaikoilla havaituista vioista ja puutteellisuuksista numeroon (02) 778 5301
tai sähköpostilla vikailmoitukset​@​salo.​fi​ 

Perhepuisto

Leikkipaikat

Senioripuistot

Ulkokuntoilupaikka