Hyppää sisältöön

Puistot

Puistot ja yleiset alueet

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa viheralueiden, puistojen, leikkipaikkojen ym. kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta. Toiminta-ajatuksena on “vehreä puistokaupunki” -imagon vahvistaminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen.

Hoidettavia puistoja on yhteensä noin 800 hehtaaria, joista suurimman osan muodostavat puistometsät, noin 650 ha. Loppu 150 ha muodostuu erilaisista rakennetuista viheralueista, puistoista ja leikkipaikoista.

Varsinaisten asemakaavassa puistoiksi tai viheralueiksi osoitettujen alueiden lisäksi puistoyksikkö hoitaa erilaisia Salon kaupungin omistamia perinnemaisema- ja luontokohteita.

Puistoyksikkö vastaa myös matonpesupaikoista.

 

Kuva: Tapio Järvinen

Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Vihersuunnittelu

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden ym. suunnittelusta sekä suunnitelmien teettämisestä.

Viherrakentaminen

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa viheralueiden rakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Lisätiedot:
Suunnittelu: kaupunginpuutarhuri Matti Nikander, matti.​nikander​@​salo.​fi​
Työnjohto: puistomestari Aulis Sorvali, aulis.​sorvali​@​salo.​fi​

Leikkipaikat

Salon kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen lukumäärä on 83. Leikkipaikoilla noudatetaan SFS-standardin mukaisia turvallisuusnormeja.

Leikkipaikat tarkastetaan säännöllisesti ja ilmenneet puutteet ja viat korjataan. Tarkastuskierrokset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat loka-marraskuulle.

Ilmoitukset leikkipaikoilla havaituista vioista ja puutteellisuuksista numeroon (02) 778 5301
tai sähköpostilla vikailmoitukset​@​salo.​fi​

Leikkipaikat kartalla

Senioripuistot kartalla