Hyppää sisältöön

Hiekkaranta

Aloitus- ja laatimisvaihe

Elinvoimajaosto käsitteli ranta-asemakaava Hiekkaranta kaavaluonnosta (päivätty 6.3.2023) 16.4.2024 § 46

Elinvoimajaosto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Ranta-asemakaava Hiekkarannan suunnittelualue sijaitsee Kiskossa Ahdistonjärven länsirannalla. Alue on pinta-alaltaan noin 14,6 hehtaaria. Ranta-asemakaavaa ovat hakeneet alueen maanomistajat.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaava Hiekkaranta on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 8.5.–6.6.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa sekä internetissä.

Hiekkaranta – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf ) (1,10 Mt)

Hiekkaranta – Kaavaluonnos (pdf) (158,24 Kt)

Hiekkaranta – Luontoselvitys (pdf) (1,80 Mt)

Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta.

Kannanotot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / Yleiskaavayksikkö , PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 6.6.2024 klo 16.00 mennessä.

Maankäyttöinsinööri on tavattavissa ajanvarauksella.