Hyppää sisältöön

Honkala-Annala

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaava-alue sijaitsee Salon Kiskossa Iso-Kiskon etelärannalla noin 12 km Kiskon taajamakeskuksesta etelään ja noin 38 km Salon kaupungin keskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu etelässä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntarajaan.

Ranta-asemakaavan muutos Honkala-Annala oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 21.6.- 6.8.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa ajanvarauksella.

Honkala-Annala kaavaluonnos (pdf) (487,60 Kt)

Honkala-Annala kaavaselostus (pdf) (2,06 Mt)

Honkala-Annala liite 1 Asemakaavan seurantalomake (pdf) (37,58 Kt)

Honkala-Annala liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (2,12 Mt)

Honkala-Annala liite 3 Kaavakartta ja -määräykset (pdf) (620,17 Kt)

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lähetä mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteeseen kirjaamo@salo.fi tai Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo.