Hyppää sisältöön

Honkala-Annala

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaava-alue sijaitsee Salon Kiskossa Iso-Kiskon etelärannalla noin 12 km Kiskon taajamakeskuksesta etelään ja noin 38 km Salon kaupungin keskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu etelässä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntarajaan.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaavan muutos Honkala-Annala on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 21.6.- 6.8.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) viraston aukioloaikana (ajanvarauksella 24.6.-1.8.2021).

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus mielipiteen esittämiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Kannanotot on jätettävä kirjallisena osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@salo.fi viimeistään perjantaina 6.8.2021 klo 12.

Honkala-Annala kaavaluonnos (pdf) (487,60 Kt)

Honkala-Annala kaavaselostus (pdf) (2,06 Mt)

Honkala-Annala liite 1 Asemakaavan seurantalomake (pdf) (37,58 Kt)

Honkala-Annala liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (2,12 Mt)

Honkala-Annala liite 3 Kaavakartta ja -määräykset (pdf) (620,17 Kt)