Hyppää sisältöön

Honkala-Annala

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli ranta-asemakaavan muutosta  (päivätty 8.4.2022) 20.6.2022 § 227.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 17.8.-16.9.2022 välisen ajan Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) ja Salon kaupungin verkkosivulla.

Honkala-Annala – Kaavakartta (päivätty 8.4.2022) – ehdotus (pdf) (510,57 Kt)

Honkala-Annala – Selostus (päivätty 8.4.2022) – ehdotus (pdf) (3,55 Mt)

Honkala-Annala – Selostuksen liite 1 – Seurantalomake (pdf) (32,61 Kt)

Honkala-Annala – Selostuksen liite 2 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (3,00 Mt)

Honkala-Annala – Selostuksen liite 3 – Kaavakartta ja määräykset (pdf) (694,95 Kt)

Honkala-Annala – Selostuksen liite 4 – Luontoselvitys (pdf) (2,86 Mt)

Honkala-Annala – Selostuksen liite 5 – Lausunnot kaavaluonnoksesta (pdf) (2,10 Mt)

Honkala-Annala – Selostuksen liite 6 – Vastine kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf) (128,52 Kt)

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaava-alue sijaitsee Salon Kiskossa Iso-Kiskon etelärannalla noin 12 km Kiskon taajamakeskuksesta etelään ja noin 38 km Salon kaupungin keskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu etelässä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntarajaan.

Ranta-asemakaavan muutos Honkala-Annala oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 21.6.- 6.8.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa ajanvarauksella.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lähetä mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteeseen kirjaamo@salo.fi tai Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo.