Hyppää sisältöön

Terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittaminen

Mitä teet mm. päiväkodin, hoivakodin, liikuntatilan, majoitushuoneiston tai kauneushoitolan toiminnan aloittamiseksi?

Ennen kuin aloitat uuden terveydensuojelulain mukaisen kohteen toiminnan tai toiminnanharjoittaja vaihtuu nykyisessä toimipaikassa, tee siitä ilmoitus  ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoituksen voit tehdä sähköisen ilmoituspalvelun ilpan kautta. Ilpassa voit ilmoittaa toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta ja  lopettamisesta. Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista.
Lisätietoja ilpasta Ruokaviraston verkkosivuilta.
Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan word-lomakeen ja toimittaa sen ympäristöterveydenhuoltoon käsiteltäväksi.
Palauta täytetty lomake viimeistään 30 vuorokautta ennen aloittamista. Toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä, ja kohde kirjataan valvonnan piiriin.

Ilmoitus terveydensuojelulain mukaisesta toiminnasta (word) (187,00 Kt)

Sähköisen ilmoituspalvelun ilpan verkkosivu.

Kun perustat muun mahdollisesti käyttäjälle terveyshaittaa aiheuttavan kohteen esim. vedenjakelualueen tai yleisen uimapaikan ota yhteyttä terveystarkastajaan, joka antaa lisäohjeistusta oikeanlaisen hakemuksen tai ilmoituksen toimittamiseksi.

Viranomaisen tarkastukset tehdään toiminnan aloittamisen jälkeen kunnan valvontasuunnitelman mukaisesti. Vaatimuksena on, että toimipaikassa huolehditaan itse omavalvonnasta.

Kunta perii taksan mukaisen maksun ilmoituksista ja hakemuksista sekä tarkastustoiminnasta. Lisäksi kunta perii toimijalta terveydensuojelulaissa säädetyn valvonnan perusmaksun.

Valvonnan perusmaksu on 150 € suuruinen vuosittainen maksu, joka koskee lähes kaikkia kuntien valvonnassa olevia ilmoitusvelvollisia huoneistoja. Aivan kaikilta ilmoitusvelvollisilta toiminnoilta perusmaksua ei kuitenkaan peritä esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi. Perusmaksusta vapautetut toiminnat on terveydensuojelulaissa erikseen määritelty.

On tärkeää, että toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan ympäristöterveydenhuoltoon, jotta toimija välttyy ylimääräisten valvontamaksujen perimiseltä.

Valvontasuunnitelmat ja -maksut