Hyppää sisältöön

Kadut ja liikennesuunnittelu

Katusuunnitelmat

Kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä muut yleiset alueet suunnitellaan voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti niille varatuille alueille.

Asemakaava määrää katualueiden linjaukset sekä sen, millaiselle liikenteelle alue on varattu. Linjaus voi käsittää alueen yleiseksi kaduksi, pyörätieksi, jalankulkualueeksi, pihakaduksi tai huoltoajoa varten. Asemakaavassa hyväksytyistä katulinjauksista ei voida poiketa ilman asemakaavan muutosta.

Katusuunnitelmien hyväksymisprosessi

Asemakaavan mukaan laaditut katusuunnitelmat laitetaan Maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 43 mukaisesti yleisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Nähtävillä olevista suunnitelmista tiedotetaan kirjeitse alueen kiinteistön omistajia. Nähtävillä olevista katusuunnitelmista tiedotetaan myös kaupungin verkkosivuilla ja niistä voi jättää muistutuksen kuulutuksen ohjeiden mukaisesti.

Nähtävillä olon jälkeen Salon tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muistutukset nähtävillä olleista suunnitelmista ja tekee päätöksen katusuunnitelmien hyväksymisestä.