Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Mariankatu 41

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu yksityisen maanomistajan kaava-anomukseen. Kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.5.2017.
Kaava-alueena on Kauniaisten (5) kaupunginosan korttelin 1002 tontti 3, sekä osa autopaikka-, katu- ja puistoalueesta.

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan alueella rajoittuen etelässä Mariankatuun ja pohjoisessa Taitajankatuun. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Salon seudun ammattiopiston opetustiloja. Kaava-alue on kooltaan n. 10099 m2 .

Maanomistajan tavoitteena on nykyisen asemakaavan muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaupungin tavoitteena on asemakaavan muutos keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 SALO tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@salo.fi.

Mariankatu 41 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,05 Mt)

Yhteystiedot
Virpi Elovaara
Kaavoitusarkkitehti
Asemakaavoitus
+35827785114