Hyppää sisältöön

Mariankatu 41

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Mariankatu 41 kaavaluonnosta (päivätty 6.6.2023) 20.6.2023 § 101.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 28.8.-26.9.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Mariankatu 41 kaavaluonnos 6.6.2023 (pdf) (1,18 Mt)

Mariankatu 41 kaavaselostus 6.6.2023 (pdf) (1,60 Mt)

Mariankatu 41 selostuksen liitteet 6.6.2023 (pdf) (2,32 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan tekemään aloitteeseen alueen asemakaavoittamisesta. Asemakaavan muutoksen laatiminen ja kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.5.2017. Kaavoitus oli keskeytyksissä maanomistajan ja kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen takia. Kaavoitusta jatkettiin vuonna 2022. Kaava-alue sijaitsee Salon keskustan alueella osoitteessa Mariankatu 41. Kaava-alue on kooltaan n. 1,0 ha.

Maanomistajan tavoitteena on nykyisen asemakaavan muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa kaupunkikeskustan kehittäminen lisäämällä asuntotuotantoa ydinkeskustan palvelujen ja toimintojen läheisyydessä.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 SALO tai sähköpostilla kirjaamo@salo.fi.

Mariankatu 41 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty 6.6.2023 (pdf) (1,06 Mt)