Hyppää sisältöön

Kesä- ja talvikunnossapito

Kesäkunnossapidon tarkoituksena on pitää katurakenteet ja päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa.

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä.

Talvikunnossapidon tarkoituksena on pitää kadut ja jalkakäytävät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa talvella.

Lisätietoja ja linkkejä

Kiireelliset, välitöntä toimenpidettä vaativat ilmoitukset:
Päivystys virka-ajan ulkopuolella:
+358447785353 
ELY-keskuksen tiestöä koskevat palautteet:
Palauteväylä.fi tai puhelimitse numeroon 0200 2100

Kiireettömät vikailmoitukset:
Anna palautetta
(esim. sammuneet katulamput)
vikailmoitukset​@​salo.​fi​

Vahingonkorvaushakemukset
lähetetään osoitteella
Salon kaupungin kirjaamo
PL 77
24101 Salo
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo

Kesäkunnossapito

Puhtaanapito

Talvikunnossapito

Talvikunnossapitoon kuuluu lumen poistaminen ja liukkauden torjunta ajoradoilla ja jalkakäytävillä. Talvikunnossapitoon kuuluu myös kadun pinnan pitäminen käyttökunnossa, jään poistaminen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen keväällä ja katuojien, sadevesikourujen sekä -kaivojen toimintakuntoisena pitäminen.

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Kunnossapitotyöt tehdään kunnossapitoluokituksen aikatavoitteiden ja olosuhdemääräysten mukaisesti ja töissä noudatetaan lakia: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.