Hyppää sisältöön

Suunnitelmallinen valvonta

Kunnan on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma) sekä luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Säännöllisesti tarkistettavassa valvontasuunnitelmassa on mm. tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Vuosittain päivitettävässä valvontaohjelmassa on ajantasaiset tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista.

Valvontasuunnitelma 2022-2025 (851,25 Kt)

Valvontaohjelma (pdf) (241,32 Kt)