Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka on korvannut ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta 1.2.2019 alkaen. Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Yleinen ilmoitusmenettely voi koskea seuraavia toimintoja:
– eläinsuojat
– sahalaitokset
– kemikaalivarastot
– elintarvike- ja rehuteollisuus
– linja-auto-, kuorma-auto- tai konevarikko
– ampumarata, jolla ei ole haulikkorataa
– eläintarha tai huvipuisto

Lisätietoja ja ilmoituslomake (ympäristö.fi)

Lisätietoa

Ympäristönsuojelupäällikkö
Heidi Veck
02 778 7800

Asiakirjat kirjaamoon
kirjaamo​@​salo.​fi​

Muut yhteydenotot
ymparistotoimi​@​salo.fi