Hyppää sisältöön

Organisaatio

Kunnan organisaatiossa on kaksi tasoa, luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Luottamushenkilöorganisaatio käyttää poliittista päätösvaltaa. Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat. Kaupungin toimintaan liittyviä asioita käsitellään myös toimikunnissa ja työryhmissä kuten maahanmuuttajaneuvostossa, nuorisovaltuustossa, romanityöryhmässä, tasa-arvotoimikunnassa, vammaisjärjestöjen neuvottelukunnassa, vammaisneuvostossa, vanhusneuvostossa ja veteraanien neuvottelukunnassa. Ylin päätösvalta kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstöorganisaatio vastaa asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä käytännön operatiivisesta toiminnasta. Viranhaltijoilla on myös itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan mitä hallintosäännössä määrätään. Henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.

Salon kaupungin uusi henkilöstöorganisaatio aloitti toimintansa 1.4.2020. Henkilöstöorganisaatio jakaantuu kuuteen toimialaan: kaupunkikehityspalvelut, rakennus- ja ympäristöpalvelut, sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja konsernipalveluihin kuuluvat hallintopalvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. Lisäksi organisaatioon kuuluvat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa oleva tarkastustoimi sekä kaupuginhallituksen alaisuudessa toimiva liikelaitos Salon Vesi.

Salo-konserni muodostuu kuntayhtymistä, osakkuus- ja tytäryhtiöistä.

Organisaatiokaavio 1.8.2023 alkaen (pdf) (309,40 Kt)