Hyppää sisältöön

Organisaatio

Kunnan organisaatiossa on kaksi tasoa, luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Luottamushenkilöorganisaatio käyttää poliittista päätösvaltaa. Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat. Kaupungin toimintaan liittyviä asioita käsitellään myös toimikunnissa ja työryhmissä kuten maahanmuuttajaneuvostossa, nuorisovaltuustossa, romanityöryhmässä, tasa-arvotoimikunnassa, vammaisjärjestöjen neuvottelukunnassa, vammaisneuvostossa, vanhusneuvostossa ja veteraanien neuvottelukunnassa. Ylin päätösvalta kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstöorganisaatio vastaa asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä käytännön operatiivisesta toiminnasta. Viranhaltijoilla on myös itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan mitä hallintosäännössä määrätään. Henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.

Salon kaupungin uusi henkilöstöorganisaatio aloitti toimintansa 1.4.2020. Henkilöstöorganisaatio jakaantuu kuuteen toimialaan: kaupunkikehityspalvelut, rakennus- ja ympäristöpalvelut, sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja konsernipalveluihin kuuluvat hallintopalvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. Lisäksi organisaatioon kuuluvat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa oleva tarkastustoimi sekä kaupuginhallituksen alaisuudessa toimiva liikelaitos Salon Vesi.

Salo-konserni muodostuu kuntayhtymistä, osakkuus- ja tytäryhtiöistä.

Organisaatiokaavio 1.4.2020 alkaen (pdf) (152,50 Kt)

Ylimmän johdon yhteystiedot

Vt. kaupunginjohtaja
Anna-Kristiina Korhonen
02 778 2201

Kaupunginjohtajan
tapaamispyynnöt ja
muut kalenteriasiat:

Johdon assistentti
Tuula Ljufström
02 778 2010
– – – – – – – – –

Hallintojohtaja
Laura Ala-Hannula
02 778 2020

Henkilöstöjohtaja
Christina Söderlund
02 778 2103

Kaupunkikehitysjohtaja
Mika Mannervesi
02 778 5001

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Janne Ranki
02 778 2300

Sivistyspalveluiden johtaja
Pia Setälä
02 778 4001

Vt. sosiaali-ja terveyspalveluiden johtaja
Jussi Mattila
02 778 6000

Vs. talousjohtaja
Päivi Kohvakka
02 778 5011

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Juhani Nummentalo
0400 329 215

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Saija Karnisto-Toivonen
044 778 2011