Hyppää sisältöön

Organisaatio

Kunnan organisaatiossa on kaksi tasoa, luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Luottamushenkilöorganisaatio käyttää poliittista päätösvaltaa. Kaupungin toimintaan liittyviä asioita käsitellään myös ohjausryhmissä ja vaikuttamistoimielimissä kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä, Kulttuurikumppaneissa, maahanmuuttajaneuvostossa, nuorisovaltuustossa, romanityöryhmässä, Seuraparlamentissa, vammaisjärjestöjen neuvottelukunnassa, vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa. Ylin päätösvalta kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstöorganisaatio vastaa asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä käytännön operatiivisesta toiminnasta. Viranhaltijoilla on myös itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan mitä hallintosäännössä määrätään. Henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.

Salon kaupungin uusi henkilöstöorganisaatio aloitti toimintansa 1.1.2024. Henkilöstöorganisaatio jakaantuu neljään toimialaan: konsernipalvelut, sivistyspalvelut, elinvoimapalvelut ja tekniset palvelut. Lisäksi organisaatioon kuuluvat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa oleva tarkastustoimi sekä teknisten palvelujen alaisuudessa toimiva liikelaitos Salon Vesi.

Salo-konserni muodostuu kuntayhtymistä, osakkuus- ja tytäryhtiöistä.

Organisaatiokaavio 1.1.2024 alkaen (pdf) (230,34 Kt)

Saavutettava versio organisaatiokaaviosta lisätään sivuille myöhemmin.