Hyppää sisältöön

Veteraaniavustukset

Valtiokonttori on maksanut kunnille määrärahaa veteraanien kuntoutusta ja kotona asumista tukevia palveluja sekä sotainvalidien avopalveluja varten. 1.1.2023 alkaen määrärahat maksetaan hyvinvointialueille Helsinkiä ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Myös palvelujen järjestämisvelvollisuus on siirtynyt hyvinvointialueille.

Salon kaupungin myöntämät avustukset

Nämä avustukset tulevat valtion rahoittamien avustusten lisäksi.

Jalkahoito

Jalkahoito yhden kerran vuodessa riippumatta siitä, onko saanut jo jotain muuta avustusta samana vuonna. Korvaus on enintään 50 euroa/kerta.

Avustuskohteita, joista voi hakea yhtä avustusta/vuosi

Avokuntoutus

Maksimikorvaus on 15 hoitokertaa/vuosi. Hoitokerran pituus on 45 min.
Ylittävät hoitokerrat veteraani maksaa itse.
Avokuntoutusta voi hakea, mikäli ei ole samana vuonna saanut/saamassa kuntoutusta joltakin muulta taholta (esim. veteraanikuntoutus, lottakuntoutus, Valtiokonttori).

Avustusta ei myönnetä kuntoutuksesta aiheutuneisiin matkakustannuksiin.

Hammashuolto

Korvaus on enintään 400 euroa/henkilö.

Silmälasit

Korvaus on enintään 400 euroa/henkilö.

Reseptilääkkeiden omavastuuosuus

Korvaus on enintään 400 euroa/henkilö reseptilääkkeiden kustannuksista.

Avustusta haetaan alla olevalla hakemuslomakkeella. Kuluvan vuoden avustukset olivat haettavissa 30.11.2023 mennessä.

Veteraaniavustushakemus (pdf) (236,66 Kt)

Palauta täytetty hakemus osoitteella:

Salon kaupunki
Satu Mamia
Tehdaskatu 2
24100 Salo

Ohjeet hakemiseen

Avokuntoutus

Veteraani maksaa avokuntoutuksen käynnit ensin itse. Tämän jälkeen veteraani hakee korvausta syntyneistä kuluista KELA:lta ja KELAn päätöksen perusteella veteraani voi hakea korvausta kustannuksista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan todistus KELA:n maksamasta korvauksesta, josta selviää veteraanin maksama omavastuuosuus.

Hammashuolto

Hammashuoltoon veteraani voi mennä oma-aloitteisesti. Hammaslääkärissä käynnin jälkeen veteraani maksaa koko laskun ensin itse. Tämän jälkeen haetaan korvaus (jos kyseessä on yksityinen hammashoito) syntyneistä kuluista KELA:lta ja mikäli tästä jää omavastuuosuutta, voi tähän hakea kaupungin avustusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan KELA:n korvauspäätös tai kuitti julkisen hammashuollon asiakasmaksuista.

Jalkahoito

Jalkahoidon veteraani hankkii oma-aloitteisesti ja hän maksaa sen ensin itse. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan jalkahoidon maksukuitti.

Silmälasit

Silmälasit veteraani hankkii oma-aloitteisesti ja hän maksaa silmälasit ensin itse. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan silmälasien ostokuitti.

Reseptilääkkeiden omavastuuosuudet

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan apteekista saatava ko. vuoden aikana ostettujen lääkkeiden sv-omavastuiden yhteenvetolista. Apteekkikuitit tai ns. miinuskirja eivät yksinään riitä.

Avustuksiin oikeutettuja

Avustusta myönnetään niille salolaisille veteraaneille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  1. Rintamasotilastunnus (sotilaat)
  2. Rintamapalvelutunnus (naiset)
  3. Rintamatunnus (työvelvolliset)
  4. Miinanraivaajat (miinanraivaajat)
  5. Henkilö, joka vuosien 1939 – 1945 sotien aikana on osallistunut karjan evakuointiin rintamapalveluksesta annetussa asetuksessa tarkoitetussa tehtävässä.
  6. Henkilö, joka on saanut valtion kertakorvauksen erille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille annetun lain (697/2003) nojalla.
  7. Henkilö, joka olisi oikeutettu edellisessä kohdassa tarkoitettuun korvaukseen, jos hän olisi hakenut korvausta lailla säädettynä määräaikana. (Perusturvalautakunnan päätös § 60 23.5.2006)

Avustuksen ehtona lisäksi, että veteraani on ollut kirjoilla Salossa vähintään kuukauden.

Muita palveluita ja tukimuotoja

Paikku ja palveluliikenne

Veteraanilippu

Veteraanilippu on sotiemme veteraaneille tarkoitettu kausituote, joka on voimassa 365 vuorokautta. Veteraanikortilla voi matkustaa veloituksetta Salon kaupungin joukko- ja palveluliikenteessä. Veteraanikortin voi lunastaa joukkoliikenteen palvelupisteestä (kaupungintalon info). Veteraanikorttia lunastettaessa miesveteraanien tulee esittää sotilaspassinsa ja naisveteraanien palvelutunnuksensa. Kausi lähtee voimaan ensimmäisestä käyttökerrasta. Tuote pitää käydä lataamassa vuosittain joukkoliikenteen palvelupisteessä.

Lisätietoja:
Liikennepalvelupäällikkö
Tanja Ahola
044 7787714
tanja.ahola@salo.fi

Palveluliikenne

Palveluliikenne on käytettävissä kaksi kertaa viikossa asiointimatkoille. Palveluliikenne on veteraaneille maksutonta. Matka tilataan 02 778 7716 edellisenä arkipäivänä klo 12–15 välillä.

Lue lisää palveluliikenteestä

Liikuntapalvelut

Veteraanit, veteraanien puolisot ja lesket ovat vapautettuja uimahallin sisäänpääsymaksusta, kuntosalimaksusta sekä ohjatun liikunnan maksuista. Oikeus etuuteen tulee osoittaa esim. Kela-kortin R- tai MR-merkinnällä. Veteraanien lesket voivat noutaa veteraanipajalta veteraanikortin ja näin osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun.

Sotien 1939 – 1945 Salon Perinneyhdistys ry

Perinnepaja
Torikatu 7, 24100 Salo

Avoinna torstaisin klo 11.00 – 13.30