Hyppää sisältöön

Markkinointiyhteistyö

Salo tekee markkinointiyhteistyötä erilaisten yhteisöjen, urheiluseurojen ja muiden tahojen kanssa, joiden avulla Salo näkyy positiivisesti Suomessa ja maailmalla.

Markkinointiyhteistyö ei ole tukimuoto vaan yhteistyömalli jossa kaupunki saa vastineeksi panostukselleen positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä erilaisissa muodoissa.

Markkinointiyhteistyöanomus liitteineen toimitetaan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@salo.fi.

Ohjeet markkinointiyhteistyölle (pdf) (17,55 Kt)

Vaihtoehtoinen markkinointiyhteistyö

Salon kaupunkisrategiassa yhtenä kärkihankkeena on tapahtumien Salo. Tapahtumien Salo kärkihankkeen mukaisesti Salon tavoite on olla entistä vireämpi tapahtumakaupunki. Kaupunki haluaa tukea tapahtumajärjestäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Salon kaupunki kehittää jatkuvasti yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa yhä sujuvammaksi. Tämän vuoksi kaupungin perinteisen tuotantotukeen perustuvan markkinointiyhteistyömallin rinnalle otetaan kokeiluun vaihtoehtoinen markkinointiyhteistyömalli.

Nykyisessä markkinointiyhteistyömallissa kaupunki on saanut positiivista näkyvyyttä tapahtumajärjestäjälle myönnettyä suoraa rahallista tukea vastaan. Vaihtoehtoisessa markkinointiyhteistyössä Salon kaupunki ei myönnä suoraa rahallista tukea toimijalle, vaan tukee toimijan järjestämää tapahtumaa maksullisella markkinoinnilla sosiaalisen median kanavissa sekä näkyvyydellä kaupungin ja VisitSalon kanavissa ja verkkosivuilla. Vastavuoroisesti tapahtumajärjestäjä markkinoi Salon kaupunkia omissa viestintäkanavissaan.

Vaihtoehtoinen markkinointiyhteistyömalli on käytössä tapahtumien Salo -kärkihankkeen toimintakauden ajan 29.8.2023 – 31.12.2024. Toimintamallista saatujen kokemusten perusteella tehdään kokonaisarvio, jonka jälkeen toimintamallin käytöstä pysyvänä markkinointiyhteistyön osana tehdään päätös.

Lisätietoja tapahtumien Salo -kärkihankkeesta. 
Lisätietoja Salon kaupunkistrategiasta.