Hyppää sisältöön

Salo-konserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan eli emoyhtiön sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaan taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla on määräämisvalta yksin tai yhdessä muiden yhteisöjen kanssa.

Salon kaupunki muodostaa konsernin yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen kanssa.

Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Salon kaupungilla on yli 50 prosenttia äänivallasta.

Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Salon kaupungilla on 20-50 prosenttia äänivallasta.

Salo-konsernin rakenne (pdf) (8,04 Kt)
Konserniohje