Hyppää sisältöön

Palkitseminen

Kaupunginhallitus on päättänyt 18.12.2023 kokouksessaan § 395 Wilma Murto -kannustuspalkinnon perustamisesta sekä Salon kaupungin palkitsemisohjeen päivityksestä.

Kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen 19.1.2024 alkaen.

Ohje korvaa kaupunginhallituksen 20.1.2020 §18 hyväksymän ohjeen ja tulee voimaan 1.1.2024 alkaen. Palkitsemisohje on voimassa vuoden 2028 loppuun ellei olennaisia muutostarpeita tule aikaisemmin esiin.

Salolaisten taiteilijoiden, taiteilijaryhmien, yksilö- ja joukkueurheilijoiden, urheilujoukkueiden sekä yhdistysten merkkipäivien huomioinnissa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia periaatteita.

Menestyksen huomioiminen

Kulttuuri

Salolaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöelin Salon Kulttuurikumppanit kuulee salolaisten yhdistysten ehdotuksia palkittavista ja tekee palkitsemisesitykset vuosittain kaupungin yhteisöpalveluille joulukuun loppuun mennessä. Esityksistä tehdään Salon kaupungin hallintosäännön 5 luvun mukaisesti kaupunginjohtajan tai viestintäpäällikön viranhaltijapäätös. Päätökset tehdään keskitetysti joulu –
tammikuun aikana.

Kolme vuosittain jaettavaa palkintoa
1. Kulttuuripalkinto 1500 € – kulttuuripalkinto myönnetään erityisistä kulttuurisaavutuksista tai pitkäaikaisesta työstä Salon kulttuurin hyväksi – palkinnon saajana voi olla yhdistys, työryhmä, ensemble tai yksittäinen taiteilija – palkinnossa korostuu kertaluonteisuus.
2. Kulttuuritekopalkinto 1250 € – kulttuuritekopalkinnon perusteena on erityinen Salossa toteutettu kulttuuriteko kuluneen vuoden aikana – huomionosoitus sekä kannustin.
3. Nuori salolainen kulttuuritekijä 1000 € – palkinto myönnetään nuorelle aktiiviselle kulttuurin tekijälle, joka asuu Salossa tai muualla toimiessaan tuo esille salolaiset juurensa. Kyseessä voi olla yhdistyksen toimija tai itsenäinen taiteen tekijä – palkinto tehdystä työstä sekä kannustimena taiteellisen työn ammattimaiseen jatkamiseen.

4. Kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus 3000 € – Taitelija tai ryhmä on menestynyt (1., 2. tai 3. sija) oman alansa maailmanmestaruuteen verrattavassa kansainvälisessä kilpailussa.

Yleiset säännöt hakijalle, menestyminen kulttuurin alalla
1. Henkilön on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa, ryhmän (esim. kuoro) on oltava salolainen tai henkilöllä/ryhmällä on oltava kiinteät siteet Saloon. Palkitseminen koskee myös paikallisyhdistyksiä.
2. Mikäli henkilö tai ryhmä on vuoden aikana menestynyt useissa tilaisuuksissa, huomioidaan vain yksi menestyminen.
3. Kohtien 1 – 3 palkintoja on mahdollista jakaa vuosittain useammalle taholle perustelluista syistä.

Palkinnot jaetaan kaupungin vuotuisessa palkitsemisjuhlassa.

Urheilu

Yleiset säännöt hakijalle, menestyminen urheilussa
1. Palkittavat lajit
1.1. Menestyminen olympialaissa ja paralympialaisissa sekä maailmanmestaruus-, Euroopan mestaruus-, Pohjoismaiden mestaruus- tai Suomen mestaruuskilpailuissa yleisessä sarjassa tai vammaisurheilun yleisessä sarjassa.
1.2. Menestyminen maailmanmestaruus-, Euroopan mestaruus-, ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa nuorten vanhimmassa ikäluokassa. Menestymiset huomioidaan yleisen sarjan tai vammaisurheilun yleisen sarjan palkitsemistason mukaisesti.
1.3. Lajin on oltava mukana Olympiakomitean säännöllisessä kansallisessa kilpailutoiminnassa (https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/jasenet/).
1.4. Yksilösuorituksen huomioimisen edellytyksenä on, että sarjassa on ollut vähintään 10 osallistujaa.
2. Yksilösuorituksessa urheilijan on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa tai edustettava salolaista seuraa. Joukkuesuorituksessa joukkueen on edustettava salolaista seuraa.
3. Mikäli urheilija on vuoden aikana menestynyt useissa kilpailuissa, huomioidaan vain yksi suoritus. Urheilija, hänen edustajansa tai joukkue ilmoittaa palkittavan suorituksen.
4. Henkilön, hänen edustajansa tai joukkueen tulee ilmoittaa menestyksestä kaupungin viestintään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin menestys on saavutettu. Päätökset tehdään keskitetysti joulu – tammikuun aikana.
5. Wilma Murto -kannustuspalkinto nuorelle yksilöurheilijalle ja nuorelle joukkueurheilijalle 1000 € – nuorelle salolaiselle yksilöurheilijalle ja joukkueurheilijalle myönnettävä kannustuspalkinto palkintona jo saavutetusta menestyksestä sekä kannustimena urheilu-uran jatkamiseen. Valittujen henkilöiden
tulee sinä vuonna, jota palkitseminen koskee, olla korkeintaan 19-vuotiaita. Perustelluista syystä palkinto on mahdollista jakaa myös useammalle taholle.

Salolaisten urheiluseurojen yhteistyöelin Seuraparlamentti kuulee salolaisten urheiluseurojen ja muiden salolaisiin urheilijoihin liittyvien toimijoiden ehdotuksia kannustuspalkinnolla palkittavista ja tekee palkitsemisesitykset vuosittain kaupungin yhteisöpalveluille joulukuun loppuun mennessä. Esityksistä tehdään Salon kaupungin hallintosäännön 5 luvun mukaisesti viestintäpäällikön viranhaltijapäätös.

Palkinnot jaetaan kaupungin vuotuisessa palkitsemisjuhlassa.

Urheilun saralla menestyneiden palkitsemisanomuksen tiedot

Anomuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • henkilötiedot (koko nimi) tai organisaation/ joukkueen nimi
  • henkilötunnus kokonaisuudessaan
  • postitusosoite
  • sähköposti
  • yhteyshenkilö (alle 18-vuotias palkittava)
  • yhteystiedot maksatusta varten
  • mahdollinen y-tunnus
  • pankkiyhteystiedot (IBAN-muodossa)
  • palkittava saavutus
  • lajihistoria, taustatiedot (aikaisemmat saavutukset)

Harkinnanvarainen huomiointi

Harkinnanvaraisesti voidaan huomioida salolaisittain merkittävä kulttuuri- tai urheiluteko. Asia valmistellaan erikseen kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Palkitsemisjuhla

Rahapalkinnon lisäksi menestymistä juhlistetaan Salon kaupungintalolla (tai muussa Salossa sijaitsevassa tilassa) pidettävässä palkitsemisjuhlassa. Kaupungin yhteisöpalvelut lähettää palkintojuhlan kutsun palkittaville, sekä tiedottaa juhlasta paikalliselle medialle.

Näkyvyys kaupungin markkinoinnissa

Palkittuja taiteilijoita ja urheilijoita sekä heidän saavutuksiaan voidaan käyttää kaupungin markkinoinnissa esimerkiksi tekemällä aiheesta juttuja kaupungin verkkopalveluun tai sosiaalisen median kanaviin.

Yhdistykset

Salolaisten yhdistysten merkkipäiviä huomioidaan erisuuruisella rahalahjalla yhdistyksen täyttäessä 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 vuotta ja yli. Merkkipäivien huomioimisen edellytyksenä on, että yhdistys juhlii merkkipäiväänsä ja kaupungin edustaja on saanut kutsun juhliin.

Yhdistyksen tulee toimittaa kaupungille osoitettu kutsu Salon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo​@​salo.​fi​ tai osoitteeseen Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kutsuun tieto: Yhdistyksen merkkipäivä/ Tuula Ljufström.

Salon kaupungin palkitsemisohje (pdf) (175,28 Kt)Kh 18.12.2023 § 395, päätös lainvoimainen 19.1.2024 alkaen.