Hyppää sisältöön

Palkitseminen

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset sekä yhdistysten merkkipäivät

Ohje korvaa kaupunginhallituksen 21.3.2016 § 108 hyväksymän ohjeen ja tulee voimaan takautuvasti 1.1.2020 alkaen.
Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden huomioimisessa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia periaatteita

Menestyksen huomioiminen

Kulttuuri

Salolaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöelin Salon Kulttuurikumppanit kuulee salolaisten yhdistysten ehdotuksia palkittavista ja tekee palkitsemisesitykset vuosittain kaupungin viestinnälle joulukuun loppuun mennessä. Esityksistä tehdään Salon kaupungin hallintosäännön 5 luvun mukaisesti kaupunginjohtajan tai viestintäpäällikön viranhaltijapäätös.

Kolme vuosittain jaettavaa palkintoa
1. Kulttuuripalkinto 1500 € – kulttuuripalkinto myönnetään erityisistä kulttuurisaavutuksista tai pitkäaikaisesta työstä Salon kulttuurin hyväksi – palkinnon saajana voi olla yhdistys, työryhmä, ensemble tai yksittäinen taiteilija – palkinnossa korostuu kertaluonteisuus
2. Kulttuuritekopalkinto 1250 € – kulttuuritekopalkinnon perusteena on erityinen Salossa toteutettu kulttuuriteko kuluneen vuoden aikana – huomionosoitus sekä kannustin
3. Nuori salolainen kulttuuritekijä 1000 €
– palkinto myönnetään nuorelle aktiiviselle kulttuurin tekijälle, joka asuu Salossa tai muualla toimiessaan tuo esille salolaiset juurensa. Kyseessä voi olla yhdistyksen toimija tai itsenäinen taiteen tekijä – palkinto tehdystä työstä sekä kannustimena taiteellisen työn ammattimaiseen jatkamiseen

4. Kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus 3000 € – Taitelija tai ryhmä on menestynyt (1., 2. tai 3. sija) oman alansa maailmanmestaruuteen verrattavassa kansainvälisessä kilpailussa.

Yleiset säännöt hakijalle, menestyminen kulttuurin alalla
1. Henkilön on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa, ryhmän (esim. kuoro) on oltava salolainen tai henkilöllä/ryhmällä on oltava kiinteät siteet Saloon. Palkitseminen koskee myös paikallisyhdistyksiä
2. Mikäli henkilö tai ryhmä on vuoden aikana menestynyt useissa tilaisuuksissa, huomioidaan vain yksi menestyminen
3. Kohtien 1 – 3 palkintoja on mahdollista jakaa vuosittain useammalle taholle perustelluista syistä
4. Salon Kulttuurikumppaneiden tulee ilmoittaa menestyksestä kaupungin viestintään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin menestys on saavutettu. Päätökset tehdään keskitetysti joulu – tammikuun aikana.

Urheilu

Yleiset säännöt hakijalle, menestyminen urheilussa
1. Palkittavat lajit
1.1. Menestyminen olympialaissa ja paralympialaisissa sekä maailmanmestaruus-, Euroopan mestaruus-, Pohjoismaiden mestaruus- tai Suomen mestaruuskilpailuissa yleisessä sarjassa tai vammaisurheilun yleisessä sarjassa.
1.2. Menestyminen maailmanmestaruus-, Euroopan mestaruus-, ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa nuorten vanhimmassa ikäluokassa. Menestymiset huomioidaan yleisen sarjan tai vammaisurheilun yleisen sarjan palkitsemistason mukaisesti.
1.3. Lajin on oltava mukana Olympiakomitean säännöllisessä kansallisessa kilpailutoiminnassa
(https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/jasenet/).
1.4. Yksilösuorituksen huomioimisen edellytyksenä on, että sarjassa on ollut vähintään 10 osallistujaa
2. Yksilösuorituksessa urheilijan on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa. Joukkuesuorituksessa joukkueen on edustettava on salolaista seuraa. Jos salolainen urheilija saavuttaa Suomen mestaruuden jonkin muun kuin salolaisen seuran edustajana, saavutuksesta ei palkita
3. Mikäli urheilija on vuoden aikana menestynyt useissa kilpailuissa, huomioidaan vain yksi suoritus. Urheilija, hänen edustajansa tai joukkue ilmoittaa palkittavan suorituksen
4. Henkilön, hänen edustajansa tai joukkueen tulee ilmoittaa menestyksestä kaupungin viestintään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin menestys on saavutettu. Päätökset tehdään keskitetysti joulu – tammikuun aikana.

Urheilun saralla menestyneiden palkitsemisanomuksen sisältö
Anomuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
– henkilötiedot (koko nimi) tai organisaation/ joukkueen nimi
– henkilötunnus kokonaisuudessaan
– postitusosoite
– sähköposti
– yhteyshenkilö (alle 18-vuotias palkittava)
– yhteystiedot maksatusta varten
– mahdollinen y-tunnus
– pankkiyhteystiedot (IBAN-muodossa)
– palkittava saavutus
– lajihistoria, taustatiedot (aikaisemmat saavutukset).

Rahapalkinnon lisäksi menestymistä voidaan juhlistaa Salon kaupungintalolla pidettävällä mitali-/ juhlakahvituksella. Kaupungin viestintäpalvelut lähettää palkintojuhlan kutsun palkittaville, sekä tiedottaa juhlasta paikalliselle medialle.

Yhdistykset

Salolaisten yhdistysten merkkipäiviä huomioidaan erisuuruisella rahalahjalla yhdistyksen täyttäessä 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 vuotta ja yli. Merkkipäivien huomioimisen edellytyksenä on, että yhdistys juhlii merkkipäiväänsä ja kaupungin edustaja on saanut kutsun juhliin.

Yhdistyksen tulee toimittaa kaupungille osoitettu kutsu Salon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo​@​salo.​fi​ tai osoitteeseen Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kutsuun tieto: yhdistyksen merkkipäivä/ Tuula Ljufström.

Salon kaupungin palkitsemisohje (pdf) (330,18 Kt)