Hyppää sisältöön

Salon kaupunkistrategia 2030 – Avaimet kaikkiin oviin

Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa linjataan kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

Kaupunkistrategiaa on valmisteltu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Osallisuuden lisääminen on keskeisenä lähtökohtana myös strategian toteuttamisessa. Sidosryhmiä osallistetaan myös strategian toimeenpanotyöhön.

 

Ihmisiä Salon pääkirjaston pihalla. Etualalla ruskan värittämä puu. Aurinko paistaa.

Salon visio ja tarina

Visio: Salo – kestävän menestyksen koti.

Tarinamme: Salo on syntynyt ikiaikaisten teiden ja vesiväylien varrelle. Väylät ovat tuoneet meille osaamista ja uusia ideoita, jotka ovat synnyttäneet hyvinvointia ja vaurautta.

Ideat muuttuivat ennakkoluulottomiksi kokeiluiksi ja teolliseksi toiminnaksi ensin kartanoissa ja niiden ruukeissa, myöhemmin maailmanluokan yrityksissä. Vuosien kuluessa yritykset ovat osin vaihtuneet ja väylät kehittyneet ja digitalisoituneet, mutta salolainen osaaminen pysyy, jalostuu ja paranee.

Luonto on kohdellut Saloa suopeasti. Otolliset olosuhteet ovat luoneet meistä suuren maatalouspitäjän, ja monimuotoinen luontomme jokineen, järvineen ja merenrantoineen on ehtymätön hyvinvoinnin lähde niin salolaisille kuin täällä vierailevillekin. Täällä on helppo hengittää, olla tuntematta koti-ikävää.

Maantieteellisesti laaja kaupunkimme tarjoaa monia asumisen vaihtoehtoja kaupungin vireästä keskustasta idyllisiin kyliin. Meistä jokaisella on oikeus hyvään kotiin, laadukkaisiin peruspalveluihin ja turvalliseen ympäristöön asuinalueesta tai elämäntilanteesta riippumatta.

Suuriin muutoksiin sopeutuminen on tehnyt meistä joustavia, mutta kestäviä ja periksiantamattomia. Täällä teot ja tulokset puhuvat puolestaan, sillä mieluummin keskitymme tekemiseen kuin puhumiseen. Tosin voisimme me enemmänkin itseämme kehua, sen verran hyvä kaupunki tämä on.

Mies, nainen, tyttö ja poika kahvilassa Förbyssä. Poika juoksee, muut istuvat pöydän ääressä ja nauttivat virvokkeita. Taustalla meri. Aurinkoinen ilma.

Salon kaupunkistrategia pähkinänkuoressa

Kaupunginjohtajan terveiset

Ajankohtaista

Tiedotteet
Salon kaupunki järjestää työvoimapalvelut vastuukuntamallilla 1.1.2025 alkaen - Suomeen tulossa 45 työllisyysaluetta
1.3.2024
Valtioneuvosto on päättänyt 22.2.2024 neljästä työllisyysalueesta. Kaikki tulevat työllisyysalueet ovat nyt selvillä. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 lähtien työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kunnista yhteensä: 39 järjestää työvoimapalvelut vastuukuntamallilla neljä järjestää yksin (Lahti, Kouvola, Helsinki, Vantaa) kaksi järjestää työvoimapalvelut kuntayhtymämallilla (Suupohjan ja Kympin työllisyysalueet) Linkki työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteeseen 22.2.2024 – tem.fi. TE-palvelujen […]
Tiedotteet
86 salolaista ilmoitti kiinnostuksensa osallistua kaupungin taloutta suunnittelevaan kansalaispaneeliin
28.2.2024
Salon kaupunki on hyväksytty mukaan Sitran hankekokonaisuuteen, jossa kehitetään toimintamallia kuntalaisten osallistumiseen kuntien talouden suunnitteluun. 1000 salolaista sai helmikuun alussa kaupungilta kirjeen, jossa heitä kutsuttiin mukaan kansalaispaneeliin. Satunnaisotannalla koottavaan paneelin ilmoittautui kirjeen perusteella 86 salolaista. Nuorimmat ilmoittautuneet olivat 16-vuotiaita, vanhimmat 67. Kiinnostusta löytyi laajasti ympäri Saloa. – Ilmoittautuneiden määrä ylitti odotuksemme, sillä keskimäärin noin viisi […]
Tiedotteet
C21-kaupungit vaativat tuloksia normien purkamisen ohjelmasta
22.2.2024
Kannanotto Valtionvarainministeriön normien purkamisen ja keventämisen ohjelman puitteissa on viime syksystä lähtien kerätty ehdotuksia siitä, missä tehtävissä ja palveluissa kunnille voitaisiin antaa enemmän vapautta ja harkintavaltaa keventämällä yksityiskohtaista sääntelyä tai uudistamalla muuten kuntia koskevaa sääntelyä. Suomen 21 suurinta kaupunkia odottavat ohjelmalta konkreettisia tuloksia ja aitoa sääntelyn kevenemistä. Kaupungit ovat keränneet ministeriöille yhteisen ehdotuksen niistä kokonaisuuksista, […]
Tiedotteet
Salon peruskouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä vietetään Vilkas-teemaviikkoa viikolla viisi
24.1.2024
Salon kaupungin ravitsemispalvelut osallistuu tänäkin vuonna Vilkas-viikkoon, jota vietetään jo 19 kerran. Vilkas tulee sanoista vilja ja kasvis. Vilkas-viikolla matkataan makujen maailmaan – lapsia rohkaistaan kokeilemaan uusia makuja sekä ruokalajeja ja nauttimaan monipuolisesti kotimaisia kasviksia. Teemaviikon tavoitteena on lisätä viljojen ja kasvisten käyttöä ja opettaa pienestä pitäen niiden syömiseen ja käytön lisäämiseen ravitsemussuositusten mukaisesti. Salon […]
Tiedotteet
Osallistuva budjetointi 2024 käynnistyy ehdotusten jättämisellä
22.1.2024
Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kaupungin rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia edistävien hankkeiden toteutuksissa. Salossa osallistuvaa budjetointia toteutetaan tänä vuonna jo neljättä kertaa vuoden 2024 talousarvioon varatulla 100 000 € määrärahalla. Raha käytetään kaupungin yhteisöjen ja kaupunkilaisten ehdottamiin ja toteuttamiin hankkeisiin kaupungin alueella. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi […]
Tiedotteet
Salon Terve Suomi -tutkimuksen tiedonkeruun viimeinen vaihe käynnistyy
22.1.2024
Terve Suomi -tutkimuksen tiedonkeruu aloitettiin syyskuussa ja tiedonkeruun viimeinen vaihe on alkanut. Salon kaupunki on tilannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimuksen, jolla halutaan selvittää salolaisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tyytyväisyyttä palveluihin koskien niin kaupungin kuin hyvinvointialueen järjestämiä palveluja. 2800 salolaista aikuista kutsuttiin mukaan tutkimukseen ja 10.1 mennessä 1161 salolaista on jo osallistunut tutkimukseen. […]
Tiedotteet
Salon kaupungin sidosryhmäfoorumi maatalouden toimijoille 8.2.2024
19.1.2024
Salon kaupunki järjestää Lehmirannan lomakeskuksessa torstaina 8.2.2024 maatalouden sektorille suunnatun sidosryhmätilaisuuden. Tilaisuudessa luodaan katsaus Salon maatalouden ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ideoidaan yhteisesti maatalouden tulevaisuuden suuntaviivoja Salon seudulla. Tilaisuus alkaa asiantuntija-alustuksilla. MTK Särkisalon puheenjohtaja Juha Wikström kertoo maatalouden elinkeinopoliittisesta ulottuvuudesta Salossa ja miltä maatalouden tilanne tältä osin näyttää. MTK:n asiantuntija Heikki Aro alustaa Kiertotalouden kytkeytymisestä Salon maatalouteen. […]
Tiedotteet
Kaupunkistrategian tammikuun ajankohtaiskatsaus
19.1.2024
Vuoden 2024 ensimmäisen ajankohtaiskatsauksen teemana on sidosryhmäyhteistyö ja edunvalvonta. Teemoja käsitellään koulutusyhteistyön, suurten kaupunkien C21-verkoston, kasvukaupunkien verkoston sekä seutukaupunkiverkoston kautta. Kaupungin edunvalvonta Voimakkaissa yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksissa kuntien on pidettävä huolta oman elinvoimansa ja houkuttelevuutensa edellytyksistä. Järjestelmällinen edunvalvonta on yksi keino huolehtia tästä. Kunnat, jotka onnistuvat säilyttämään houkuttelevuutensa, pärjäävät kuntien keskinäisessä kilpailussa. Moderni edunvalvonta on […]
Tiedotteet
Salon kaupunki ja Salon seudun ammattiopisto kehittävät yhdessä lasten päihdekasvatusta
16.1.2024
Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Salon kaupungissa. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömyyttä sekä savuttomia että nikotiinittomia elintapoja. Tavoitteena on myös vähentää niistä koituvia haittoja. Kuntalaisten terveyttä tulee edistää vaikuttavia ja tutkittuja menetelmiä käyttäen. Lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä vahvistetaan lasten yksilöllisiä suojatekijöitä kuten esimerkiksi itsetuntoa sekä kehittämällä heidän kieltäytymistaitoja. Uusimman kouluterveyskyselyn […]
Tiedotteet
Kaupungin hyvinvoinnin edistämisen avustuksiin liittyvän yhdistyskyselyn tulokset
28.12.2023
Salon kaupunki jakoi yhdistyksille avustuksia hyvinvointia edistävään toimintaan ensimmäisen kerran keväällä 2023. Avustusten myöntöperiaatteita ei vuodelle 2023 päivitetty ja avustusta saivat hakea vain aikaisemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämää avustusta saaneet yhdistykset. Ennen vuotta 2023 sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat pitkään jakaneet vuosittaisia yleisavustuksia sekä perustehtävää tukevia avustuksia sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä. Osa näistä avustuksista siirtyi […]
Tiedotteet
Salon kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyön budjetista myönnetään vuosina 2024–2026 rahoitusta neljälle hankkeelle teemoissa: oppimista ja koulutusta tukevat pedagogiset ratkaisut, kiertotalous sekä sähköinen liikkuminen ja uusiutuvan energian järjestelmät
20.12.2023
Salon kaupunki ja Turun yliopisto ovat jo vuodesta 2013 tehneet suunnitelmallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on saada aikaan tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää sekä yliopiston tutkimukselliset tavoitteet että Salon kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet. Vuoden 2023 lopussa toteutettiin ensimmäistä kertaa hakujulistus seuraavien kolmen vuoden rahoitettaville hankkeille annetuilla teemoilla ja kriteereillä, jotka laajentavat tutkimus- ja […]
Tiedotteet
Salon kaupunkistrategian joulukuun ajankohtaiskatsaus
12.12.2023
Kuten aikaisempina vuosina, myös tänä vuonna tehtiin seuraavan vuoden talouteen liittyvät merkittävät päätökset marras- ja joulukuussa. Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen julkisti esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi 10.11.2023. Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 20.11.2023, josta se eteni lopulliseen päätöksentekoon kaupunginvaltuuston kokoukseen 4.12.2023. Tästä ajankohtaisesta aiheesta johtuen joulukuun strategiakatsauksen päätemana on talous. Joulukuun kuulumiset Talouskatsauksen lisäksi päivitämme muutaman käynnissä olevan ohjelman […]
Tiedotteet
Kaupunki toteuttaa lapsen oikeuksien teemaviikkoa
20.11.2023
Salon kaupunki osallistuu Lasten oikeuksien teemaviikkoon, jota vietetään 20.–26.11.2023 teemalla Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Valtakunnallisen Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvinvointiin. Teemaviikko kutsuu kaikkia aikuisia ja lapsia yhdessä pohtimaan hyvinvointia, erityisesti mielen hyvinvointia. Lapset ja aikuiset voivat […]
Tiedotteet
Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi kerää alan tärkeimmät vaikuttajat Turkuun – Salon kaupunki yhteistyökuntana mukana tilaisuudessa
14.11.2023
Turussa 21.–22.11.2023 järjestettävässä varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumissa alan laatutekijöitä tarkastellaan esimerkiksi henkilöstön riittävyyden, osaamisen sekä lasten ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tilaisuuteen osallistuu kaikkiaan yli 200 varhaiskasvatuksen johtajaa ja asiantuntijaa ympäri Suomea. Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumissa tarkastellaan alan laatua esimerkiksi henkilöstön riittävyyden, varhaiskasvatusosaamisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tapahtuman järjestää Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. – Laadulla on merkitystä ensisijaisesti lapselle, […]
Tiedotteet
Ollikkalan koulu ja Salo svenska skola mukana Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE) -hankkeessa
14.11.2023
Pienistä ilmastoystävällisistä teoista on tullut koko työyhteisön asia Ollikkalan koulussa ja Salo svenska skolassa. Parasta on se, että eri ammattiryhmät ideoivat keinoja yhdessä. Salolaisessa Ollikkalan peruskoulussa henkilökunta on pohtinut yhdessä, miten heidän koulunsa voisi omalta osaltaan keventää ilmastokuormaa. Mukana keskusteluissa on ollut opettajia, ohjaajia, ruokalan ja siivouspuolen edustajia, rehtori ja koulusihteeri. Ideoinnin tuloksena päätettiin kolmesta […]
Tiedotteet
Исследование «Здоровая Финляндия» в Сало
2.11.2023
2800 жителей Сало получили возможность участвовать в исследовании «Здоровая Финляндия». Исследование проводится этой осенью в десяти муниципалитетах. В регионе Юго-Западной Финляндии помимо Сало в исследовании принимают участие Турку и Каарина. Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния (THL, www.thl.fi) проводит исследование в Сало впервые. Исследование затрагивает взрослое население, самые молодые участники – 20-летние, высшей возрастной границы […]
Tiedotteet
Osallistuvan budjetoinnin hankkeet edenneet menestyksekkäästi
2.11.2023
Kaupunki on tehnyt yhteistyösopimuksen vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hankkeiden toteuttamisesta yhteensä 18 eri tahon kanssa, jotka huhtikuussa valittiin jatkoon. Kahden jatkoon valitun hankkeen osalta sopimusta ei ole tehty. Toimintaperiaatteeksi on jo alkuvaiheessa kerrottu, että toimijat itse toteuttavat hankkeensa ja kaupunki antaa tarvittaessa asiantuntija-apua ja apua mm. viestinnässä. Hankkeiden toteutuksessa on ollut mukana suuri määrä kuntalaisia, […]
Tiedotteet
Salon kaupunkistrategian marraskuun ajankohtaiskatsauksen teemana on Lapsiystävällinen kunta
1.11.2023
Salon kaupunki osallistuu Lasten oikeuksien viikkoon, jota vietetään 20.-26.11.2023 teemalla Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Kaupungin palvelualueilla viikko näkyy yksiköiden arkitoiminnoissa, erilaisissa kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa sekä kaupungin sosiaalisen median kanavilla. Lasten oikeuksin viikon toimenpiteiden lisäksi edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia Lapsiystävällinen kunta […]
Tiedotteet
Yleisötilaisuus Salon itäisen ohikulkutien tiesuunnitelmasta torstaina 2.11.2023 klo 17-19
26.10.2023
Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa kantatien 52 uudelle osuudelle Salon kohdalla (itäisen ohikulkutien 2. vaihe) yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 2.11.2023 klo 17-19 Salon kaupungintalolla (Tehdaskatu 2) valtuustosali Tammessa. Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia ratkaisuvaihtoehtoja. Esittelyn jälkeen suunnitelmasta voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Palautetta voi antaa myös tilaisuuden jälkeen. […]
Tiedotteet
Osallistu Salon Urheilupuiston suunnitteluun
25.10.2023
Salon Urheilupuiston kehittäminen aloitetaan yleissuunnitelman laatimisella. Urheilupuiston yleissuunnitelman tavoitteena on esittää kokonaisnäkemys alueelle sijoittuvien rakennusten, liikunta-alueiden, pelikenttien, reitistöjen sekä pysäköintialueiden kehittämis- ja laajentamistarpeista. Yleissuunnitelma toimii myöhemmin laadittavan asemakaavan lähtötietoaineistona. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä osallisten sekä Salon kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa. Kyselyllä kerätään kaupunkilaisten, kiinteistöjen omistajien sekä alueella toimivien yritysten ja urheiluseurojen kommentteja, kokemuksia ja kehittämisideoita suunnittelun […]
Tiedotteet
Terve Suomi -tutkimus etenee Salossa
13.10.2023
Yhteensä 2800 salolaista aikuista on kutsuttu mukaan osallistumaan Terve Suomi -tutkimukseen, joka on käynnistynyt kymmenessä kunnassa syyskuun alussa. Varsinais-Suomesta kuntatason tutkimuksen ovat tilanneet Salon lisäksi Turku ja Kaarina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kuntatason tutkimuksen Salon kaupungin tilaamana nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimus koskee aikuisväestöä, nuorimmat tutkimukseen kutsutut ovat 20-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Kaupunki […]
Tiedotteet
Salon kaupunkistrategian lokakuun ajankohtaiskatsaus – teemana hyvinvoiva Salo
5.10.2023
Julkaisimme 5.9.2023 ensimmäisen strategiaan liittyvän ajankohtaiskatsauksen. Katsauksessa kerroimme muun muassa tapahtumien Salo -kärkihankkeesta, ympäristöasioista sekä TE-uudistuksesta. Tiedote 5.9.2023: Salon kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet tuodaan esille kuukausittain julkaistavassa ajankohtaiskatsauksessa. Lokakuun ajankohtaiskatsauksessa lähestymme strategiaa hyvinvoiva Salo -päämäärän mukaisesti. Kaupunkistrategian verkkosivulla päämäärä on kuvattu seuraavasti: Salo tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään, jatkuvaan oppimiseen, mielekkääseen vapaa-aikaan sekä sujuvaan ja turvalliseen arkeen. […]
Tiedotteet
Salon kaupungin ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluille voitto Luomu SM 2023 -kilpailussa suurten toimijoiden sarjassa
27.9.2023
Luomu SM 2023 -kilpailun tulokset julkistettiin tänään keskiviikkona 27.9.2023. Vuodesta 2014 käydyssä ammattikeittiöiden Luomu SM -kilpailussa voiton saa yksi julkinen ja yksi yksityinen toimija, joilla luomun kilomääräinen käyttöaste lisääntyi eniten vuosien 2021-2022 aikana. Lisäksi kilpailussa on kolme perussarjaa eri kokoisille julkisille ja yksityisille toimijoille. Sarjansa voittaa toimija, jolla luomun osuus on vuoden 2022 aikana ollut […]
Tiedotteet
Kunnallinen päätöksenteko seudullisen työllisyysalueen muodostamisesta käynnistyy
21.9.2023
Salon ja Someron kaupunkien sekä Tl Kosken ja Marttilan kuntien yhteiset sopimusneuvottelut työllisyysalueen muodostamisesta ovat tulleet päätökseen. Sopimuksen mukaan kunnat muodostavat työllisyysalueen, jossa vastuukuntana toimii Salon kaupunki. Sopimus sekä työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma 1.1.2025 alkaen on tarkoitus käsitellä kuntien päätöksenteossa syys-lokakuun aikana. Taustalla on lakimuutos, jonka mukaan vastuuta valtion työ- ja elinkeinopalveluista siirretään kunnille. Käytännössä tehtäviä siirretään […]
Tiedotteet
Salon kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyön ohjausryhmä kävi tutustumassa Campuskoti Merihelmeen 8.9.2023
18.9.2023
Salon ja Turun AMK:n ohjausryhmä kokousti Salo IoT Campuksella. Kokouksen aluksi tutustuttiin palveluasumisyksikkö Campuskoti Merihelmeen. Toinen ryhmä AMK-sairaanhoitajaopiskelijoita on aloittanut opinnot uuden mallin mukaan. Kaikissa 30 huoneessa on asukas. Uuden toimintamallin käytänteet alkavat vakiintua. Malliin ja harmonisin värein remontoituun yksikköön ovat tyytyväisiä niin asukkaat, työntekijät, opiskelijat kuin asukkaiden läheiset. – Viime helmikuussa Turun AMK:n Salon […]
Tiedotteet
Salon kaupunki mukana toteuttamassa Lapsen oikeuksien viikkoa
14.9.2023
Salon kaupunki osallistuu Lapsen oikeuksien teemaviikkoon, jota vietetään 20.-26.11.2023 teemalla Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.  Kaupungin palvelualueilla viikko näkyy yksiköiden arkitoiminnoissa, erilaisissa kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa ja kaupungin some-kanavilla.  Kutsumme mukaan myös kaikki yhteistyökumppanimme. Rakennetaan yhdessä näkyvä Lasten oikeuksien viikko ja annetaan lasten äänen kuulua! Lisätietoja ja […]
Tiedotteet
Kiinteistöliiton Indeksitalo 2023: Salossa kiinteistökustannukset alueen edullisimmat
13.9.2023
Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänäkin vuonna voimakkaasti. Alueellisia eroja löytyy runsaasti ja yhtenä muutoksiin vaikuttavana tekijänä kiinteistösähkön vertailulukema laski viimevuotisen kaksinkertaistumisen jälkeen. Kustannukset nousivat eniten Liedossa 6,1 prosenttia ja Loimaalla 5,9 prosenttia. Turussa nousua oli 4,7 prosenttia, Kaarinassa 4,5 prosenttia, Raisiossa 4,4 prosenttia ja Naantalissa 4,3 prosenttia. Hiukan maltillisemmin kustannukset nousivat Paraisilla […]
Tiedotteet
Nairassuon kunnostustoimet ovat onnistuneet odotetusti
11.9.2023
Vesi viipyy jälleen Nairassuolla. Nairassuon suoalueen vesitalous palautettiin syksyllä 2022 lähemmäs luonnontilaa tukkimalla ojat kokonaan noin 2,5 kilometrin matkalla sekä tehden noin 10 metriä pitkiä ojakatkoja entisen pehkuturvetehtaan alueelle. Toimet toteutettiin Valonian Puujalka -hankkeessa kaupungin aloitteesta. Kuivasta kesästä huolimatta Nairassuolla, nyt vuotta myöhemmin, suon pinta hyllyy jalkojen alla, kun vettä ennen kunnostusta havaitsi lähinnä alueen […]
Tiedotteet
Salon itäisen ohikulkutien toisen osuuden tiesuunnittelu alkaa
7.9.2023
Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen kantatien 52 uudelle osuudelle Salon kohdalla (itäisen ohikulkutien 2. vaihe). Tiesuunnitelmassa esitetään uusi päätieyhteys Helsingintien (maantie 110) ja Somerontien välille. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Suunnittelualueen maastotutkimukset alkavat syyskuussa 2023. Kantatien 52 uusi osuus suunnitellaan Salon keskustan itäpuolelle uuteen maastokäytävään. Uudelle osuudelle toteutetaan kaksi eritasoliittymää (Somerontie ja Inkereentie). […]
Tiedotteet
Salon kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet tuodaan esille kuukausittain julkaistavassa ajankohtaiskatsauksessa
5.9.2023
Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa linjataan kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian toimeenpanoa edistetään muun muassa kärkihankkeiden, ohjelmien sekä kehittämishankkeiden avulla. Strategian ympärillä tapahtuu koko ajan. Haluamme tuoda strategian ja sen toimenpiteet kuntalaisille entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi. Olemme tänään 5.9.2023 julkaisseet ensimmäisen ”Kuukauden positiiviset uutiset” -katsauksen. Julkaisemme strategian toimeenpanoa edistävät positiiviset […]
Tiedotteet
Salon kaupunki osallistuu myös tänä vuonna Säkitön syyskuu -kampanjaan
31.8.2023
Syyskuussa vietetään valtakunnallista ”Säkitöntä syyskuuta”. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulun NIKO -projektin kampanja kannustaa nuuskattomaan ja terveelliseen elämäntapaan. Kampanjalla halutaan lisätä nuorten ja heidän lähipiirinsä nuuskatietoutta ja edistää nuuskattomuutta. Kampanjan aikana halutaan lisätä tietoa nuuskan terveyshaitoista ja mm. negatiivisesta vaikutuksesta liikunnan harrastamiseen. Salon kaupungilla ”Säkitön syyskuu” näkyy mm. yläkouluissa, lukiossa ja ammattioppilaitoksessa sekä nuorisopalveluiden eri […]
Tiedotteet
Salossa vietetään lähiruokaviikkoa viikolla 36
31.8.2023
Salon kaupungin ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on mukana yhdeksän muun ruokapalvelutoimittajan kanssa kolmivuotisessa kehitysohjelmassa, jossa luodaan toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi. Salon ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten tuottajien ja elintarvikkeiden toimittajien kanssa. Satokauden lähiruokaviikolla 36 (4.-10.9.2023) koulujen ja päiväkotien ruokalistojen ruoat valmistetaan pääosin salolaisista tuotteista. Yhteistyöyrityksinä ovat Kimmon Vihannes Oy, Karviaisten […]
Tiedotteet
Tulevaisuuden työvoimapalvelut hahmottuvat Salon alueella
8.6.2023
Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva laki työvoimapalveluiden järjestämisestä siirtää vastuuta kunnille tai niiden muodostamille yhteistyöalueille. Salon ympärille on syntymässä oma työllisyysalue, jonka suunnittelu etenee nyt vauhdilla. Työllisyysalue -valmisteluun osallistuvat Salon ja Someron kaupungit sekä Kosken ja Marttilan kunnat. TE-palveluiden uudistus on kokonaisuus, jossa työnhakijoiden ja työnantajien nykyisin valtion vastuulla olevat TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle vuoden […]
Tiedotteet
Salon kaupunki selvittää kuntalaisten kokemuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta
17.4.2023
Salon kaupunki on avannut asukkaille suunnatun kyselyn, jossa selvitetään salolaisten kokemuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kaupungissa ja sen palveluissa. Kyselyyn voi vastata 21.5.2023 asti joko verkossa tai paperilomakkeella, joita on saatavilla esimerkiksi kirjastoissa. Kyselyn tuloksia käytetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen tukena. Salon kaupunki päivittää tänä vuonna yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Osana päivitystyötä toteutetaan asukkaille suunnattu kysely, jossa kartoitetaan […]
Tiedotteet
Salon osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettu jo 3463 ääntä
6.4.2023
Viikko sitten käynnistynyt osallistuvan budjetoinnin äänestys on kiinnostanut salolaisia. Ääniä on annettu jo 3395. Äänestys jatkuu ensi viikon keskiviikkoon 12.4. asti eli vielä ehtii vaikuttamaan lopputulokseen. Äänestämään pääsee osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/871/. Lisäksi kaupungin palvelupisteissä on saatavilla paperinen äänestyslomake, jonka voi myös palauttaa palvelupisteeseen. Äänestystuloksen perusteella päätetään suurimmalta osin 100 000 euron määrärahan käytöstä kaupunkilaisten hyvinvointia ja […]
Tiedotteet
Salon kaupunki mukana kuntien tiedolla johtamisen tila -selvityksessä
10.3.2023
Salon kaupunki on valittu osallistumaan Julkisen hallinnon tiedolla johtamisen tila -selvitykseen, jonka tavoitteena on selvittää tämänhetkinen tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa. Syksyn 2022 aikana tutkittiin valtionhallinnon tiedolla johtamisen tilaa ja keväällä 2023 toteutetaan selvityksen kuntasektorin osuus. Selvityksen on tilannut Valtiokonttori. Linkki uutiseen kuntien selvityksen aloittamisesta. Valtiota ja kuntia koskevien tietovarantojen ylläpidon, raportoinnin ja tiedon analysoinnin lisäksi […]
Tiedotteet
Ikiliikkujan viikko 13.-19.3.2023 Salossa
9.3.2023
Ikäinstituutti (www.ikainstituutti.fi) on kutsunut kuntia ja järjestöjä toteuttamaan yhdessä valtakunnallista Ikiliikkuja-viikkoa 13.-19.3.2023. Liikunnallinen teemaviikko muistuttaa arjen pienten valintojen merkityksestä hyvinvoinnille ja tarjoaa liikkumismahdollisuuksia yli 65-vuotiaille. Teemaviikon pääviesti on, että vähäinenkin liikkuminen kohentaa elämänlaatua ja että jokainen voi löytää itselle sopivan tavan liikkua. Salossa on Ikiliikkujan viikolla tarjolla seuraavia liikuntaryhmiä ikääntyneille. Ryhmiin voi mennä tutustumaan ilman […]
Tiedotteet
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen
3.3.2023
Esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä hyväksyttiin eduskunnassa keskiviikkona 1.3.2023. Laki siirtää julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuun työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille vuoden 2025 alusta alkaen. Nykyiset työ- ja elinkeinotoimistot on tarkoitus lakkauttaa. Salon kaupungin kannalta uudistus on merkittävä jo laajuudessaan mutta siihen on osittain jo valmistauduttu, koska kaupunki on ollut mukana työllisyyden kuntakokeilussa vuodesta 2021 alkaen. […]