Hyppää sisältöön

Viranhaltijapäätöksiä

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen ja ne poistuvat näkyvistä muutoksenhakuajan jälkeen.

Viranhaltijapäätöksiä
(28.7.2021 alkaen julkaistut, siirryt ulkoiselle verkkosivulle)

Viranhaltijapäätöksiä
(27.7.2021 mennessä julkaistut, siirryt ulkoiselle verkkosivulle)

Ohje: Klikkaa viranhaltijan nimikettä, että näet kaikki hänen tekemänsä, nähtävillä olevat viranhaltijapäätökset.