Hyppää sisältöön
Kaupunki ja päätöksenteko

Viranhaltijapäätöksiä

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen ja ne poistuvat näkyvistä muutoksenhakuajan jälkeen.

Siirry lukemaan viranhaltijapäätöksiä (ulkoinen järjestelmä)

Ohje: Klikkaa viranhaltijan nimikettä, että näet kaikki hänen tekemänsä, nähtävillä olevat viranhaltijapäätökset.